Uzņēmumu apsekojumi

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), saskaņā ar Valsts statistikas likumā noteiktajām funkcijām, vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību, sociālajā un ekonomiskajā jomā notiekošajiem procesiem, pamatojoties uz Valsts statistikas likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumiem Nr.1115 “Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2011.gadam”.

Respondentu sniegtie statistikas pārskatu dati ir nepieciešami valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī sabiedrības nodrošināšanai ar visiem pieejamu un viegli saprotamu statistisko informāciju.

Ja Jūs esat mūsu respondents, tad šajā mājaslapas sadaļā varat atrast praktiski visu sev nepieciešamo ātrai un ērtai sadarbībai ar mums (skatīt izvēlnes saites kreisajā slejā).

Par iesniedzamajiem pārskatiem katram respondentam CSP ik gadu janvārī nosūta informatīvu vēstuli. Vēstules pielikumā ir iesniedzamo pārskatu saraksts, to iesniegšanas termiņi, kā arī informācija par iesniegšanas veidu. Lai vienkāršotu statistikas pārskatu aizpildīšanas un iesniegšanas procesu, CSP aicina iesniegt pārskatus elektroniskā veidā (mājaslapas sadaļa Iesniegt e-pārskatu). Elektronisko pārskatu lietošanai ir priekšrocības salīdzinājumā ar aizpildīšanu papīra formā: var sākt aizpildīt pārskatu, saglabāt ievadītos datus, vēlāk turpināt pārskata aizpildīšanu, kā arī aplūkot visus savus iepriekš iesniegtos e-pārskatus.

Respondentu iesniegto statistikas pārskatu dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai. CSP nodrošina visus administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus šajā jomā.

Lai CSP spētu nodrošināt kvalitatīvus un savlaicīgi publiski pieejamus statistikas datus, uzmanību veltām ērtākai un veiksmīgākai respondentu sadarbībai ar mums. Šobrīd praktiski visus statistikas pārskatus var iesniegt elektroniski. Respondenti atbalsta e-pārskatasistēmas lietošanu, un vairāk kā 80% pārskatu tiek iesniegti elektroniski.
Pārskatus, protams, var iesniegt arī pa pastu vai pa faksu (adrese un faksa numurs tiek norādīts mūsu informatīvajā vēstuē, kura tiek nosūrīta janvāra sākumā). Veidlapu paraugi atrodami sadaļā Veidlapas.

Neskaidrību un problēmu gadījumā zvanīt pa tālr. 67366879, 67366636, 67366723.

Iesniedzamo pārskatu sarakstu ar CSP atbildīgā statistiķa kontaktinformāciju var atrast sadaļā Mani pārskati, ievadot Jūsu uzņēmuma identifikācijas kodu, kurš norādīts CSP informatīvajā vēstulē.

Mūsu mājaslapā ir pieejama daudzveidīga statistiskā informācija, kas Jums var noderēt kā datu lietotājam. Ar to Jūs varat iepazīties sadaļās Ātrās saites/Galvenie rādītāji, Dati/Datubāzes un citur. Ja Jums nepieciešama informācija, ko Jūs nevarat atrast mūsu mājaslapā, droši uzdodiet jautājumu sadaļā Jautā mums, un saņemsiet atbildi.