Respondentiem

Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas stāsies spēkā 25.maijā, nodrošinās vienādu tiesisko datu aizsardzības ietvaru Eiropas Savienībā. Tās ieviešana nemainīs CSP darbības attiecībā uz datu apstrādi, jo CSP turpinās ievērot gan prasības attiecībā uz statistisko konfidencialitāti, gan personas datu aizsardzību, kā arī attīstīt savu informācijas drošības pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 27001. Biežāk uzdotie jautājumi par datu aizsardzības regulu.

 

Iedzīvotāju apsekojumi

Ja esat saņēmis CSP  vēstuli ar lūgumu piedalīties kādā no CSP  organizētajiem iedzīvotāju apsekojumiem, tad mājaslapas kreisajā malā sadaļā Veidlapas varat iepazīties ar konkrētā apsekojuma veidlapu, bet sadaļā Iedzīvotāju apsekojumi izlasīt būtiskāko informāciju par apsekojumu.


Uzņēmumu (institūciju, organizāciju, komersantu) apsekojumi

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), saskaņā ar Statistikas likumā noteiktajām funkcijām, vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību, sociālajā un ekonomiskajā jomā notiekošajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.813 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017.–2019. gadam".

Respondentu sniegtie statistikas pārskatu dati ir nepieciešami valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī sabiedrības nodrošināšanai ar visiem pieejamu un viegli saprotamu statistisko informāciju.

Par iesniedzamajiem pārskatiem katram respondentam CSP nosūta informatīvu vēstuli. Lai vienkāršotu statistikas pārskatu aizpildīšanas un iesniegšanas procesu, CSP aicina iesniegt pārskatus Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā. EDV sistēma ļauj iesākt pildīt pārskatu, saglabāt ievadītos datus, kā arī aplūkot savus iepriekš iesniegtos e-pārskatus. Ja kādu iemeslu dēļ Jums nav iespējams iesniegt pārskatus elektroniski, tos varat nosūtīt CSP pa pastu uz adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301. Par INTRASTAT pārskatu aizpildīšanu lūdzam zvanīt pa tālruni 67366842.

 

Respondentu iesniegto statistikas pārskatu dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai. CSP nodrošina visus administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus šajā jomā.

Neskaidrību un problēmu gadījumā zvanīt pa tālr. 67366881 vai rakstīt uz e-pastu edv [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Iesniedzamo pārskatu sarakstu ar iesniegšanas termiņiem un CSP atbildīgā statistiķa kontaktinformāciju Jūs varat atrast sadaļā Manas veidlapas.

CSP mājaslapā ir pieejama daudzveidīga statistiskā informācija, kas Jums var noderēt kā datu lietotājam. Ar to Jūs varat iepazīties sadaļās Ātrās saites/Galvenie rādītāji, Dati/Datubāze un citur. Ja Jums nepieciešama informācija, ko Jūs nevarat atrast mūsu mājaslapā, droši uzdodiet jautājumu sadaļā Jautā mums, un saņemsiet atbildi.

CSP darba laiks ir darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

 

 "Konsultē vispirms" vadlīnijas