Respondentiem

Iedzīvotāju apsekojumi

Ja esat saņēmis CSP  vēstuli ar lūgumu piedalīties kādā no CSP  organizētajiem iedzīvotāju apsekojumiem, tad mājaslapas kreisajā malā sadaļā Veidlapas varat iepazīties ar konkrētā apsekojuma veidlapu, bet sadaļā Iedzīvotāju apsekojumi izlasīt vēstules tulkojumu angļu un krievu valodā.


Uzņēmumu (institūciju, organizāciju, komersantu) apsekojumi

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), saskaņā ar Statistikas likumā noteiktajām funkcijām, vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību, sociālajā un ekonomiskajā jomā notiekošajiem procesiem, pamatojoties uz Statistikas likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.750 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016.gadam".

Respondentu sniegtie statistikas pārskatu dati ir nepieciešami valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī sabiedrības nodrošināšanai ar visiem pieejamu un viegli saprotamu statistisko informāciju.

Par iesniedzamajiem pārskatiem katram respondentam CSP nosūta informatīvu vēstuli. CSP mājaslapas sadaļā Manas veidlapas pieejama informācija par to, kādi pārskati un kādos termiņos ir jāiesniedz. Lai vienkāršotu statistikas pārskatu aizpildīšanas un iesniegšanas procesu, CSP aicina iesniegt pārskatus elektroniski (mājaslapas sadaļa Iesniegt e-pārskatu). Elektronisko pārskatu lietošanai ir priekšrocības salīdzinājumā ar aizpildīšanu papīra formā: var sākt aizpildīt pārskatu, saglabāt ievadītos datus, vēlāk turpināt pārskata aizpildīšanu, kā arī aplūkot visus savus iepriekš iesniegtos e-pārskatus.  Pārskatus var iesniegt arī pa faksu 67366658 vai nosūtīt uz CSP adresi Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV-1301. Par INTRASTAT pārskatu aizpildīšanu lūdzam zvanīt pa tālruni 67366842.

Respondentu iesniegto statistikas pārskatu dati tiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tos izmanto tikai kopsavilkumu veidošanai. CSP nodrošina visus administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus šajā jomā.

Neskaidrību un problēmu gadījumā zvanīt pa tālr. 67366881 vai rakstīt uz e-pastu csp [dot] respondenti [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Iesniedzamo pārskatu sarakstu ar CSP atbildīgā statistiķa kontaktinformāciju var atrast sadaļā Manas veidlapas, ievadot Jūsu uzņēmuma identifikācijas kodu, kurš norādīts CSP informatīvajā vēstulē.

CSP mājaslapā ir pieejama daudzveidīga statistiskā informācija, kas Jums var noderēt kā datu lietotājam. Ar to Jūs varat iepazīties sadaļās Ātrās saites/Galvenie rādītāji, Dati/Datubāze un citur. Ja Jums nepieciešama informācija, ko Jūs nevarat atrast mūsu mājaslapā, droši uzdodiet jautājumu sadaļā Jautā mums, un saņemsiet atbildi.

CSP darba laiks ir darbdienās no plkst.8:30 līdz 17:00.