Mežsaimniecības izmaksas

Mežsaimniecības izmaksu aptauja

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) veic mežsaimniecības izmaksu aptauju, lai iegūtu informāciju par mežu atjaunošanas, kopšanas, uzturēšanas un mežizstrādes izmaksām 2017. gadā. Aptaujas rezultātus izmantos kadastrālās vērtēšanas tiesību aktu izpildei.

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā, no 2018. gada 1. februāra līdz 1. martam CSP intervētājs aptaujās Jūs telefonintervijā.

Informāciju par intervijas laiku un norisi var iegūt pa bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811.

Par datu vākšanu atbildīgā kontaktpersona: CSP Vides un enerģētikas daļas vecākā referente Alda Jirgensone (Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv, tālrunis 67366745 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).


 

Об опросе

Центральное статистическое управление (далее – Управление) проводит опрос о расходах на лесное хозяйство. В результате опроса будет получена информация о расходах, связанных с обновлением леса и уходом за лесом, а также о расходах на содержание леса и расходах лесопереработки в 2017 году. Полученные данные будут использованы для исполнения правовых актов касательно кадастровой оценки.

Если вы получили письмо с просьбой принять участие в опросе, с 1 февраля 2018 года по 1 марта 2018 года интервьюер Управление свяжутся с вами для проведения телефонного интервью

Если у Вас возникли вопросы о времени и проведении интервью, пожалуйста, звоните по бесплатному телефону 80008811.

О других вопросах, связанных с методологией опроса, звоните в рабочее время (с понедельника по пятницу) с 8.30 до 17.00 старшему референту отдела Окружающей среды и энергетики Управления Алде Иргенсоне (Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv по телефону 67366745).


 

Survey on Forestry Costs

With an aim to acquire information on the costs of forest regeneration, tending, maintenance and logging in 2017 Central Statistical Bureau is conducting survey on forestry costs. Results of the survey will be used for the enforcement of cadastral valuation legislation.

If you have received invitational letter of the survey, a CSB interviewer will reach you for the telephone interview from 1 February to 1 March 2018.

For more information on time and procedure of the interview please contact the CSB by calling the toll-free number +371 80008811.

The person responsible for the data collection: Alda Jirgensone, Senior Officer of the CSB Environment and Energy Statistics Section (Alda [dot] Jirgensone [at] csb [dot] gov [dot] lv, phone +371 67366745 on working days from 8:30 to 17:00 o’clock).