Ārējā migrācijas aptauja

Ārējās migrācijas apsekojums

Centrālā statistikas pārvalde veic Ārējās migrācijas aptauju. CSP ik gadu novērtē iedzīvotāju  skaitu valstī t.sk. arī starptautisko migrāciju – gan no valsts aizbraukušo, gan valstī iebraukušo skaitu. Iedzīvotāju skaits valstī ir arī 2021. gada tautas skaitīšanas svarīgākais rādītājs.

No 2017. gada 18. decembra līdz 2018. gada 15. martam CSP intervētājs aptaujās Jūs telefonintervijā vai klātienē Jūsu dzīvesvietā.

Informatīvais bezmaksas tālrunis  80 000 098, lūdzu zvanīt darba dienās no 9:00 līdz 17:00.      

Par datu vākšanu atbildīgā kontaktpersona: CSP Interviju organizācijas daļas vadītāja Melita Vītola (Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv , tālrunis darbā 67366912 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00).


Обследование внешней миграции

Центральное статистическое управление (далее – ЦCУ) проводит Обследование внешней миграции. ЦCУ ежегодно оценивает количество жителей в стране, в том числе международную миграцию - количество людей, покинувших страну, и количество прибывших в страну. Число жителей в стране также является самым важным показателем переписи населения 2021 года.

18 декабря 2017 года по 15 марта 2018 года интервьюер ЦCУ опросит Вас по телефону или явитсялично по адресу Вашего проживания.

Бесплатный консультативный телефон 80 000 098 по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Мелитой Витолoй, руководителемОтдела по координации интервьюеров ЦCУ (Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv, 67366912, по рабочим дням с 8.30 до 17.00).


External Migration Survey

The Central Statistical Bureau (CSB) is carrying out the External Migration Survey. Every year, the CSB assesses the population of the country, including international migration – the number of people leaving the country, as well as those entering it. The population of the country is also the most important indicator of the Population and Housing Census 2021.

An interviewer of the CSB will interview you via phone or in person at your place of residence during the period from 18 December 2017 to 15 March 2018.

You may call the toll-free consultation number +371 80 000 098 on working days from 9:00 to 17:00.

Person responsible for data collection: Melita Vītola, Head of the Interviewer's Coordination Section of the CSB (e-mail: melita [dot] vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv, phone: +371 67366912; may be contacted on working days from 8:30 to 17:00).