Augstskolas, koledžas pārskata pielikums par finansējuma sadalījumu pa valstīm 2009.gadā