Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2008.gadā