Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu 2006.gadā