Saskaņotais patēriņa cenu indekss: cenu pārmaiņas, %