Nacionālais kopienākums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)