Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)