Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)