Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās (tūkst. EUR)