Iekšzemes kopprodukta izlietojums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)