Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās