Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)