Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)