Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas)