Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība