Ar jūras transportu nosūtītās, saņemtās kravas Latvijas ostās (tūkst.t)