Sieviešu pārsvars Latvijā ir pilsētās, vīriešu – laukos