Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada septembrī