Par izdotajām būvatļaujām ēkām un inženierbūvēm 2006.gadā