Par demogrāfiskās situācijas izmaiņām Latvijā 2009. gadā