Mājsaimniecību patēriņa izdevumi gada laikā auguši par 5,7%; nozīmīgākās pozīcijas: pārtika, mājoklis un transports