Iekšzemes kopprodukts 3. ceturksnī palielinājies par 0,5%