Plānotie notikumi

05.02.2018
Rūpniecības produkcija 2017. gada decembrī
09.02.2018
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada decembrī
12.02.2018
Patēriņa cenu pārmaiņas 2018. gada janvārī
12.02.2018
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 4.ceturksnī
21.02.2018
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2018. gada janvārī
23.02.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2017. gada 4. ceturksnī
28.02.2018
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2018. gada janvārī
28.02.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada janvārī
06.03.2018
Rūpniecības produkcija 2018. gada janvārī
08.03.2018
Patēriņa cenu pārmaiņas 2018. gada februārī
12.03.2018
Latvijas ārējā tirdzniecība 2018. gada janvārī
21.03.2018
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2018. gada februārī
27.03.2018
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2018. gada februārī
29.03.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada februārī
09.04.2018
Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas 2017. gada 1. un 2. pusgadā
30.04.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2018. gada martā
17.05.2018
Koģenerācijas staciju darbība 2017. gadā
18.05.2018
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2018. gada 1. ceturksnī
20.06.2018
Energoresursu patēriņš Latvijā 2017. gadā
29.06.2018
Mežsaimniecības izmaksas 2017. gadā