Plānotie notikumi

19.12.2017
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi 2016. gadā
21.12.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada novembrī
28.12.2017
2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma galīgie rezultāti
29.12.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada novembrī
29.12.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada novembrī
03.01.2018
Rūpniecības produkcija 2017. gada novembrī
09.01.2018
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada novembrī
10.01.2018
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada decembrī
18.01.2018
Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība Latvijā 2016. gadā
22.01.2018
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada decembri
23.01.2018
Aktuālais augstākajā un profesionālajā izglītībā 2017./2018.m.g.
26.01.2018
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada decembrī
30.01.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada decembrī
30.01.2018
IKP ātrais novērtējums (t+30) 2017. gada 4. ceturksnī
05.02.2018
Rūpniecības produkcija 2017. gada decembrī
09.02.2018
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada decembrī
12.02.2018
Patēriņa cenu pārmaiņas 2018. gada janvārī
12.02.2018
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2017. gada 4.ceturksnī
14.02.2018
Latvijas viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2017. gadā
16.02.2018
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības un ražība 2017. gadā