Plānotie notikumi

19.01.2017
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi 2015. gadā
20.01.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2016. gada decembrī
20.01.2017
Aktuālais augstākajā un profesionālajā izglītībā 2016./2017.m.g.
26.01.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2016. gada decembrī
30.01.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2016. gada decembrī
30.01.2017
IKP ātrais novērtējums 2016. gada 4. ceturksnī
02.02.2017
Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība Latvijā 2015. gadā
03.02.2017
Rūpniecības produkcija 2016. gada decembrī
09.02.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2016. gada decembrī
10.02.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada janvārī
13.02.2017
Būvniecība un izsniegtās būvatļaujas 2016. gada 4.ceturksnī
15.02.2017
Latvijas viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2016. gadā
17.02.2017
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un vidējā ražība 2016. gadā
21.02.2017
Darbaspēka apsekojuma rezultāti 2016. gada 4. ceturksnī un 2016. gadā
27.02.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada janvārī
27.02.2017
Darba samakas pārmaiņas 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī
28.02.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada janvārī
28.02.2017
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2016. gada 4. ceturksnī
28.02.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada janvārī
01.03.2017
Transporta darbība 2016. gadā