Plānotie notikumi

27.02.2017
Darba samaksas pārmaiņas 2016. gadā un 2016. gada 4. ceturksnī
28.02.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada janvārī
28.02.2017
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2016. gada 4. ceturksnī
28.02.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada janvārī
01.03.2017
Transporta darbība 2016. gadā
02.03.2017
Mājokļa uzturēšanas izdevumi 2016. gadā
06.03.2017
Rūpniecības produkcija 2017. gada janvārī
08.03.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada februārī
13.03.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada janvārī
15.03.2017
Mājsaimniecību ienākumu pietiekamība 2016. gadā
16.03.2017
Darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2016. gada 2. pusgadā
17.03.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2016. gadā
21.03.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada februārī
22.03.2017
Galvenie lopkopības rādītāji 2016. gadā
27.03.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada februārī
30.03.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada februārī
03.04.2017
Rūpniecības produkcija 2017. gada februārī
07.04.2017
Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas 2016. gada 1. un 2. pusgadā
10.04.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada martā
11.04.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada februārī