Plānotie notikumi

25.08.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada jūlijā
28.08.2017
Darba samaksas pārmaiņas 2017. gada 2. ceturksnī
30.08.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada jūlijā
31.08.2017
Iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas 2017. gada 2. ceturksnī
01.09.2017
Transporta darbība 2017. gada 1. pusgadā
04.09.2017
Rūpniecības produkcija 2017. gada jūlijā
05.09.2017
Atjaunīgo energoresursu patēriņš 2016.gadā
08.09.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada augustā
11.09.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada jūlijā
15.09.2017
Darbaspēka izmaksu pārmaiņas 2017. gada 1. pusgadā
19.09.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas 2017. gada 1. pusgadā
21.09.2017
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā 2017. gada augustā
22.09.2017
2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma otrie provizoriskie rezultāti
27.09.2017
Būvniecības izmaksu pārmaiņas 2017. gada augustā
29.09.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums 2017. gada augustā
04.10.2017
Rūpniecības produkcija 2017. gada augustā
09.10.2017
Patēriņa cenu pārmaiņas 2017. gada septembrī
10.10.2017
Latvijas ārējā tirdzniecība 2017. gada augustā
19.10.2017
Noslēgto laulību skaits, dzimušo un mirušo skaits 2017. gada deviņos mēnešos
19.10.2017
Informācijas tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos 2017. gadā