Pasaules Veselības organizācija (WHO)

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Veselības organizācija (WHO)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Mirstība, paredzamais mūža ilgums
Slimības
Veselības aprūpes sistēma
Mājas lapa: 
http://www.who.int/gho/en/

Pasaules Veselības organizācija ir specializēta Apvienoto Nāciju organizācija, kas tika nodibināta 1948.gadā. WHO sastāvā ir 193 dalībvalstis. Tās galvenā pārvalde atrodas Ženēvā.
WHO ir atbildīga par globālo veselības jautājumu risināšanu, veselības pētījumiem, normu un standartu noteikšanu, tehniskā atbalsta sniegšanu valstīm un veselības tendenču pārbaudīšanu un novērtēšanu.