Pasaules Tūrisma organizācija (UNWTO)

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Tūrisma organizācija (UNWTO)
Tēma: 
Transports, sakari un tūrisms
Apakštēmas: 
Iebraukušie, izbraukušie tūristi
Ienākumi un izdevumi (tūrisms)
Tūrisma mītnes
Tūrisms
Mājas lapa: 
http://www.e-unwto.org/
http://www2.unwto.org/

UNWTO ir specializēta Apvienoto Nāciju aģentūra un tajā ir vairāk par 160 dalībvalstīm.

Tā funkcionē kā globāla diskusiju vieta par tūrisma jautājumiem, un tūrisma jautājumu kompetences avots. UNWTO ir centrālā un noteicošā loma atbildīgās, ilgtspējīga un visā pasaulē pieejama tūrisma attīstības veicināšanā, īpašu uzmanību pievēršot attīstības valstu interesēm.