Pasaules Tirdzniecības organizācija (WTO)

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Tirdzniecības organizācija (WTO)
Tēma: 
Ekonomika un finanses, ārējā tirdzniecība
Apakštēmas: 
Ārējā tirdzniecība, tirdzniecība
Ekonomika
Tarifi
Mājas lapa: 
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx

Pasaules Tirdzniecības Organizācija tika nodibināta 1995.gadā un tā ir Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) organizācijas pēctece. Pasaules Tirdzniecības Organizācijā ir 153 dalībvalstis un tās galvenā pārvalde atrodas Ženēvā.
Organizācijas mērķis ir samazināt tirdzniecības barjeras. Pasaules Tirdzniecības Organizācija uzsāk starptautiskas pārrunas, lai samazinātu tirdzniecības barjeras, ka arī uzrauga savu dalībvalstu tirdzniecības politiku. Tāpat organizācija funkcionē kā starpnieks, kad rodas starpvalstu tirdzniecības strīdi.