Pasaules Resursu institūts (WRI)

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Resursu institūts (WRI)
Tēma: 
Vide un enerģētika
Apakštēmas: 
Bioloģiskā daudzveidība un aizsargājamās zonas
Ekonomika un vide
Enerģētika, resursi
Iedzīvotāji un veselība
Klimata aizsargāšana un atmosfēra
Lauksaimniecība, mežsaimniecība
Ūdens rezerves
Mājas lapa: 
http://www.wri.org/our-work/project/earthtrends-environmental-information

WRI tika dibināts 1982. gadā kā politiskais pētniecības institūts Vašingtonas pilsētā. Kopš tā laika tas ir attīstījies par zinātnieku kolektīvu, kas meklē praktiskus risinājumus vides problēmām.
Tā misija ir iedrošināt sabiedrību tādā veidā, lai aizsargātu Zemes vidi un tās ietilpību, lai vēl varētu nodrošināt pašreizējo un nākamo paaudžu vajadzības.