Pasaules Pasta savienība (UPU)

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Pasta savienība (UPU)
Tēma: 
Transports, sakari un tūrisms
Apakštēmas: 
Pasta filiāļu, pasta abonementu skaits
Pasta pakalpojumi, to ienākumi un peļņa
Mājas lapa: 
http://www.upu.int/nc/en/resources/postal-statistics/query-the-database.html

UPU tika dibināts 1874.gadā un 1948.gadā kļuva par specializēto Apvienoto Nāciju aģentūru. Tajā ir iesaistījušās vairāk kā 190 dalībvalstīm un tā atrodas Bernē, Šveicē.
UPU ir sākotnēji bija diskusiju vieta starp pasta nozares darbiniekiem, un tā palīdz nodrošināt mūsdienu produktu un pakalpojumu pasaules tīklu. Tā pilda padomdevēja un starpnieka lomu un piedāvā dalībvalstīm tehnisku palīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Tā nosaka starptautiskā pasta apmaiņas noteikumus un iesaka, kā veicināt izaugsmi pasta nozarē un, kā uzlabot pasta pakalpojumu kvalitāti.