Pasaules Banka

Organizācijas nosaukums: 
Pasaules Banka
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
Darba tirgus, ienākumi
Iedzīvotāji, izglītība, veselība
Infrastruktūra
Maksājumu bilance
Nacionālie konti
Tirdzniecība, nodokļi, investīcijas
Vide
Mājas lapa: 
http://datacatalog.worldbank.org

Pasaules Banka ir ANO specializētā aģentūra. Tās galvenais mērķis ir samazināt pasaules nabadzību, atbalstot ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi nabadzīgākajās valstīs.

Pasaules Bankas grupa sastāv no piecām organizācijām, kuras visas darbojas neatkarīgi un, kuras regulē to attiecīgās dalībvalstis:

  • Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka IBRD (185 dalībvalstis)
  • Starptautiskā attīstības asociācija (IDA) (167 dalībvalstis)
  • Starptautiskā finanšu korporācija (IFC) (179 dalībvalstis)
  • Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūra (MIGA) (172 dalībvalstis)
  • Starptautiskais Investīciju strīdu izšķiršanas centrs (ICSID) (143 dalībvalstis)

Parasti termins “Pasaules Banka” attiecas uz pirmajām divām organizācijām, kamēr termins “Pasaules Bankas Grupa” iekļauj visas piecas organizācijas.