Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

Organizācijas nosaukums: 
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)
Tēma: 
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība
Apakštēmas: 
Labība (produkcija, patēriņš, cenas)
Lauksaimniecības dzīvnieki (produkcija, patēriņš, cenas)
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība
Pārtika, pārtikas drošums, barība
Tirdzniecība
Ūdens
Zemes izlietojums
Mājas lapa: 
http://www.fao.org/statistics/en/

FAO tika nodibināta 1945.gadā un tā ir Apvienoto Nāciju specializētā aģentūra. Iestāde atrodas Romā. Organizācijas galvenais mērķis ir cīņa pret badu visā pasaulē. FAO koordinē starptautiskos pasākumus pret badu un darbojas kā pārrunu vieta un pieredzes apmaiņas starpnieks starp attīstības un attīstītajām valstīm.
Organizācija apkopo un publisko datus par tādām tēmām kā pārtika, barība un lauksaimniecība.