Uzņēmumu statistikas departaments

 

Uzņēmumu statistikas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilze Skujeniece 67366951 direktors Ilze.Skujeniece@csb.gov.lv

 

Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Dzintra Bērziņa 67366632 direktora vietnieks Dzintra.Berzina@csb.gov.lv
Aiva Grinšpone 67366638 vecākais referents Aiva.Grinspone@csb.gov.lv
Ina Leja 67366968 vecākais referents Ina.Leja@csb.gov.lv
Līga Bajore 67366633 vecākais referents Liga.Bajore@csb.gov.lv
Tatjana Ballode 67366726 vecākais referents Tatjana.Ballode@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilgvars Kaparkalējs 67366969 vadītājs Ilgvars.Kaparkalejs@csb.gov.lv
Inese Basova 67366673 vecākais referents Inese.Basova@csb.gov.lv
Līga Tulinska 67366983 vecākais referents Liga.Tulinska@csb.gov.lv
Pēteris Nalivaiko 67366869 vecākais referents Peteris.Nalivaiko@csb.gov.lv
Baiba Laķe 67366663 vecākais referents Baiba.Lake@csb.gov.lv
Laila Staģe 67366797 vecākais referents Laila.Stage@csb.gov.lv

 

Rūpniecības  un būvniecības statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Madara Liepiņa 67366953 vadītājs Madara.Liepina@csb.gov.lv
Sandra Vītola 67366739 vecākais referents Sandra.Vitola@csb.gov.lv
Irēna Bekmane 67366830 vecākais referents Irena.Bekmane@csb.gov.lv
Mārīte Baranova 67366928 vecākais referents Marite.Baranova@csb.gov.lv
Oksana Ļitviņenko 67366954 vecākais referents Oksana.Litvinenko@csb.gov.lv
Laila Ekharde 67366952 vecākais referents Laila.Ekharde@csb.gov.lv
Dzintra Nagaine 67366766 referents Dzintra.Nagaine@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilona Kallione 67366893 vadītājs Ilona.Kallione@csb.gov.lv
Renārs Minčenoks 67366825 vecākais referents Renars.Mincenoks@csb.gov.lv
Inga Malašenko 67366763 vecākais referents Inga.Malasenko@csb.gov.lv
Svetlana Jesiļevska 67366857 vecākais referents Svetlana.Jesilevska@csb.gov.lv
Oļesja Nikoluškina 67366887 vecākais referents Olesja.Grigorcaka@csb.gov.lv
Ilga Liepiņa 67366688 vecākais referents Ilga.Liepina@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sarmīte Prole 67366882 vadītājs Sarmite.Prole@csb.gov.lv
Jeļena Žakova 67366800 vadītāja vietnieks Jelena.Zakova@csb.gov.lv
Inese Paņko 67366921 vecākais referents Inese.Panko@csb.gov.lv
Elita Orupa 67366932 vecākais referents Elita.Orupa@csb.gov.lv
Laine Liepiņa 67366934 vecākais referents Laine.Liepina@csb.gov.lv
Uldis Pinnis 67366743 vecākais referents Uldis.Pinnis@csb.gov.lv
Lolita Lūse 67366638 vecākais referents Lolita.Luse@csb.gov.lv
Marina Millersone 67366699 statistiķis Marina.Millersone@csb.gov.lv
Silvija Skujiņa 67366991 statistiķis Silvija.Skujina@csb.gov.lv
Marija Ondzule 67366944 informācijas sistēmu administrators Marija.Ondzule@csb.gov.lv

 

Konjunktūras un teritoriālās statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Vanaga 67286876 vadītājs Ieva.Vanaga@csb.gov.lv
Inta Mūkina 67286684 vecākais statistiķis Inta.Mukina@csb.gov.lv
Uvis Ķeirāns 67286542 vecākais statistiķis Uvis.Keirans@csb.gov.lv
Tatjana Pļevako 67098118 vecākais statistiķis Tatjana.Plevako@csb.gov.lv
Svetlana Jakovļeva 67287982 vecākais statistiķis Svetlana.Jakovleva@csb.gov.lv
Olga Beliha 67098119 vecākais statistiķis Olga.Beliha@csb.gov.lv
Inese Katkovska 67289345 vecākais statistiķis Inese.Katkovska@csb.gov.lv
Aleksandrs Davidovs 67098121 programmētājs Aleksandrs.Davidovs@csb.gov.lv