Uzņēmumu statistikas departaments

 

Uzņēmumu statistikas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilze Skujeniece 67366951 departamenta direktors Ilze.Skujeniece@csb.gov.lv

 

Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Vanaga 67366738 daļas vadītājs Ieva.Vanaga@csb.gov.lv
Aiva Grinšpone 67366664 vecākais referents Aiva.Grinspone@csb.gov.lv
Inese Katkovska 67366725 vecākais referents Inese.Katkovska@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilgvars Kaparkalējs 67366969 daļas vadītājs Ilgvars.Kaparkalejs@csb.gov.lv
Inese Basova 67366673 vecākais referents Inese.Basova@csb.gov.lv
Baiba Laķe 67366663 vecākais referents Baiba.Lake@csb.gov.lv
Pēteris Nalivaiko 67366869 vecākais referents Peteris.Nalivaiko@csb.gov.lv
Līga Tulinska 67366983 vecākais referents Liga.Tulinska@csb.gov.lv
Laila Staģe 67366797 vecākais referents Laila.Stage@csb.gov.lv

 

Rūpniecības  un būvniecības statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Madara Liepiņa 67366953 daļas vadītājs Madara.Liepina@csb.gov.lv
Sandra Vītola 67366739 vecākais referents Sandra.Vitola@csb.gov.lv
Uvis Ķeirāns 67366908 vecākais referents Uvis.Keirans@csb.gov.lv
Mārīte Baranova 67366834 vecākais referents Marite.Baranova@csb.gov.lv
Laila Ekharde 67366952 vecākais referents Laila.Ekharde@csb.gov.lv
Dzintra Nagaine 67366766 referents Dzintra.Nagaine@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilona Kallione 67366893 daļas vadītājs Ilona.Kallione@csb.gov.lv
Oksana Ļitviņenko 67366954 vecākais referents Oksana.Litvinenko@csb.gov.lv
Uldis Pinnis 67366743 vecākais referents Uldis.Pinnis@csb.gov.lv
Svetlana Jesiļevska 67366857 vecākais referents Svetlana.Jesilevska@csb.gov.lv
Oļesja Nikoluškina 67366887 vecākais referents Olesja.Grigorcaka@csb.gov.lv
Inga Malašenko 67366763 vecākais referents Inga.Malasenko@csb.gov.lv

 

Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sarmīte Prole 67366882 departamenta direktora vietnieks Sarmite.Prole@csb.gov.lv
Inese Paņko 67366921 vecākais referents Inese.Panko@csb.gov.lv
Elita Orupa 67366932 vecākais referents Elita.Orupa@csb.gov.lv
Laura Volka 67366735 vecākais referents Laura.Volka@csb.gov.lv
Marina Millersone 67366699 statistiķis Marina.Millersone@csb.gov.lv
Silvija Skujiņa 67366991 statistiķis Silvija.Skujina@csb.gov.lv
Svetlana Kirika 67366928 informācijas sistēmu administrators Svetlana.Kirika@csb.gov.lv
Marija Ondzule 67366944 informācijas sistēmu administrators Marija.Ondzule@csb.gov.lv