Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Janīna Dišereite 67366913 direktors Janina.Disereite@csb.gov.lv

 

Finanšu resursu uzskaites daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Vija Vizule 67366885 vadītājs Vija.Vizule@csb.gov.lv
Lolita Sokolova 67366623 vadītāja vietnieks Lolita.Sokolova@csb.gov.lv
Jana Dubovska 67366822 grāmatvedis Jana.Dubovska@csb.gov.lv
Ilga Puisāne 67331363 grāmatvedis Ilga.Puisane@csb.gov.lv
Alīda Sprindža 67366674 grāmatvedis Alida.Sprindza@csb.gov.lv
Līga Celmiņa 67366754 informācijas sistēmu administrators Liga.Celmina@csb.gov.lv

 

Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Dzidra Ceihnere 67366814 vadītājs Dzidra.Ceihnere@csb.gov.lv
Guna Graudiņa 67366607 finanšu analītiķis Guna.Graudina@csb.gov.lv
Madara Ose 67366612 projekta koordinators Madara.Ose@csb.gov.lv
Dana Zariņa 67366970 projekta koordinators Dana.Zarina@csb.gov.lv
Arturs Jaunzems 67366752 informācijas sistēmu administrators Arturs.Jaunzems@csb.gov.lv