Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments 

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jolanta Minkevica 67366629 direktors Jolanta.Minkevica@csb.gov.lv
Inese Balode 67366843 direktora vietnieks Inese.Balode@csb.gov.lv

 

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Evija Vinciuna 67366634 vadītājs Evija.Vinciuna@csb.gov.lv
Olga Pritula 67366613 vecākais referents Olga.Pritula@csb.gov.lv
Nadežda Orlova 67366962 vecākais referents Nadezda.Orlova@csb.gov.lv
Artūrs Pētersons 67366619 vecākais referents Arturs.Petersons@csb.gov.lv
Aina Jelniece 67366915 vecākais referents Aina.Jelniece@csb.gov.lv

 

Matemātiskā nodrošinājuma daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Aināre 67366877 direktora vietnieks Ieva.Ainare@csb.gov.lv
Mārtiņš Liberts 67334629 vadītāja vietnieks Martins.Liberts@csb.gov.lv
Andris Fisenko 67366679 vadītāja vietnieks Andris.Fisenko@csb.gov.lv
Baiba Buceniece 67366864 vecākais referents Baiba.Buceniece@csb.gov.lv
Juris Breidaks 67366833 vecākais referents Juris.Breidaks@csb.gov.lv
Svetlana Nesterova 67366672 vecākais referents Svetlana.Nesterova@csb.gov.lv
Ivars Getiņš 67366618 vecākais referents Ivars.Getins@csb.gov.lv
Jeļena Voronova 67366864 vecākais referents Jelena.Voronova@csb.gov.lv
Jeļena Vaļkovska 67366672 vecākais referents Jelena.Valkovska@csb.gov.lv
Alīna Sadovska 67366618 statistikas matemātiķis Alina.Sadovska@csb.gov.lv
Mārtiņš Miglinieks 67334629 statistikas matemātiķis Martins.Miglinieks@csb.gov.lv
Jānis Jukāms 67366833 statistikas matemātiķis Janis.Jukams@csb.gov.lv
Aleksis Jurševskis 67334629 statistikas matemātiķis Aleksis.Jursevskis@csb.gov.lv

 

Kvalitātes vadības daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Pauļuka 67366770 vadītājs Ieva.Pauluka@csb.gov.lv
Artūrs Matuzals 67366659 vecākais referents Arturs.Matuzals@csb.gov.lv
Lelde Valdēna 67366946 vecākais referents Lelde.Valdena@csb.gov.lv