Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments 

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jolanta Minkevica 67366629 departamenta direktors Jolanta.Minkevica@csb.gov.lv
Inese Balode 67366843 departamenta direktora vietnieks Inese.Balode@csb.gov.lv

 

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Evija Vinciuna 67366634 daļas vadītājs Evija.Vinciuna@csb.gov.lv
Ance Svārupa 67366988 vecākais referents Ance.Svarupa@csb.gov.lv
Olga Pritula 67366613 vecākais referents Olga.Pritula@csb.gov.lv
Nadežda Orlova 67366962 vecākais referents Nadezda.Orlova@csb.gov.lv
Aina Jelniece 67366915 vecākais referents Aina.Jelniece@csb.gov.lv

 

Matemātiskā nodrošinājuma daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Aināre 67366877 departamenta direktora vietnieks Ieva.Ainare@csb.gov.lv
Andris Fisenko 67366679 daļas vadītāja vietnieks Andris.Fisenko@csb.gov.lv
Mārtiņš Liberts 67334629 daļas vadītāja vietnieks Martins.Liberts@csb.gov.lv
Juris Breidaks 67366833 vecākais referents Juris.Breidaks@csb.gov.lv
Ivars Getiņš 67366618 vecākais referents Ivars.Getins@csb.gov.lv
Baiba Buceniece 67366864 vecākais referents Baiba.Buceniece@csb.gov.lv
Jeļena Voronova 67366864 vecākais referents Jelena.Voronova@csb.gov.lv
Vents Valle 67366618 statistikas matemātiķis Vents.Valle@csb.gov.lv
Laura Jozefa 67366672 statistikas matemātiķis Laura.Jozefa@csb.gov.lv
Elvijs Siliņš 67334629 statistikas matemātiķis Elvijs.Silins@csb.gov.lv (silinselvijs@gmail.com)
Ruāna Pavasare 67334629 statistikas matemātiķis Ruana.Pavasare@csb.gov.lv
Jānis Jukāms 67366833 statistikas matemātiķis Janis.Jukams@csb.gov.lv

 

Kvalitātes vadības daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Pauļuka 67366770 daļas vadītājs Ieva.Pauluka@csb.gov.lv
Arnita Lūse-Grīnberga 67366892 vecākais referents Arnita.Grinberga@csb.gov.lv
Artūrs Matuzals 67366659 vecākais referents Arturs.Matuzals@csb.gov.lv