Statistikas datu apstrādes departaments

Statistikas datu apstrādes departaments
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ramona Skakunova 67366880 departamenta direktors Ramona.Skakunova@csb.gov.lv
Egils Teteris 67366637 vecākais eksperts Egils.Teteris@csb.gov.lv

 

Statistisko datu vākšanas organizācijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ilona Millere 67366879 departamenta direktora vietnieks Ilona.Millere@csb.gov.lv
Inguna Magone 67366883 daļas vadītāja vietnieks Inguna.Magone@csb.gov.lv
Ingrīda Seņavska 67366620 vecākais referents Ingrida.Senavska@csb.gov.lv
Raisa Kijajeva 67366937 statistiķis Raisa.Kijajeva@csb.gov.lv
Silvija Eisaka 67366914 statistiķis Silvija.Eisaka@csb.gov.lv
Baiba Grišāne 67366945 statistiķis Baiba.Grisane@csb.gov.lv

 

Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Inga Oksentjuka 67366683 daļas vadītājs Inga.Oksentjuka@csb.gov.lv
Skaidrīte Freimane 67366916 statistiķis Skaidrite.Freimane@csb.gov.lv
Ludmila Pirogina 67366960 statistiķis Ludmila.Pirogina@csb.gov.lv
Dace Trepša-Ūbelīte 67366685 statistiķis Dace.Trepsa@csb.gov.lv
Ilze Osīte 67366839 statistiķis Ilze.Osite@csb.gov.lv

 

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu datu savākšanas un apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Valentīna Logina 67366723 daļas vadītājs Valentina.Logina@csb.gov.lv
Valentīna Dubakina 67366835 daļas vadītāja vietnieks Valentina.Dubakina@csb.gov.lv
Regīna Petuška 67366836 statistiķis Regina.Petuska@csb.gov.lv
Irina Pūliņa 67333387 statistiķis Irina.Pulina@csb.gov.lv
Ina Bičkova 67366656 statistiķis Ina.Bickova@csb.gov.lv
Ilga Jākobsone 67366935 statistiķis Ilga.Jakobsone@csb.gov.lv
Velga Iņkova 67366654 statistiķis Velga.Inkova@csb.gov.lv
Alla Simonova 67366657 statistiķis Alla.Simonova@csb.gov.lv

 

Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Tatjana Junsone 67366907 daļas vadītājs Tatjana.Junsone@csb.gov.lv
Ilva Damroze 67366636 daļas vadītāja vietnieks Ilva.Damroze@csb.gov.lv
Ninele Ivanova 67366875 vecākā referente Ninele.Ivanova@csb.gov.lv
Aļona Arhipenko 67366940 vecākā referente Alona.Arhipenko@csb.gov.lv
Tatjana Glazunova 67366849 statistiķis Tatjana.Glazunova@csb.gov.lv
Ilga Freimane 67366635 statistiķis Ilga.Freimane@csb.gov.lv

 

Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sarmīte Krēģere 67366700 daļas vadītājs Sarmite.Kregere@csb.gov.lv
Vizbulīte Karzubova 67366712 daļas vadītāja vietnieks Vizbulite.Karzubova@csb.gov.lv
Gaļina Aleksejeva 67366702 statistiķis Galina.Aleksejeva@csb.gov.lv
Svetlana Jakovļeva 67287982 statistiķis Svetlana.Jakovleva@csb.gov.lv
Alīna Konošonoka 67366703 statistiķis Alina.Konosonoka@csb.gov.lv
Dzintra Vismane 67366748 statistiķis Dzintra.Vismane@csb.gov.lv
Mārīte Goba 67366711 statistiķis Marite.Goba@csb.gov.lv
Svetlana Stoļare 67366708 statistiķis Svetlana.Stolare@csb.gov.lv
Ieva Nadziņa 67366707 statistiķis Ieva.Nadzina@csb.gov.lv
Anita Auziņa 67366710 statistiķis Anita.Auzina@csb.gov.lv
Tamāra Benigna Rimicāne 67366749 statistiķis Tamara.Rimicane@csb.gov.lv
Lidija Nikorjukina 67366701 statistiķis Lidija.Nikorjukina@csb.gov.lv
Baiba Stilve 67366704 statistiķis Baiba.Stilve@csb.gov.lv
Mārīte Raudoviča 67366715 statistiķis Marite.Raudovica@csb.gov.lv
Irina Borovika 67366716 statistiķis Irina.Borovika@csb.gov.lv
Jeļena Smirnova 67366717 statistiķis Jelena.Smirnova@csb.gov.lv
Tatjana Balunska 67366713 statistiķis Tatjana.Balunska@csb.gov.lv