Sociālās statistikas departaments

Sociālās statistikas departaments
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Maranda Behmane 67366878 departamenta direktors Maranda.Behmane@csb.gov.lv
Baiba Zukula 67366847 departamenta direktora vietnieks Baiba.Zukula@csb.gov.lv

 

Darba samaksas statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Lija Luste 67366917 daļas vadītājs Lija.Luste@csb.gov.lv
Irēna Cepliša 67366840 vecākais referents Irena.Ceplisa@csb.gov.lv
Andžejs Čerņavskis 67366666 vecākais referents Andzejs.Cernavskis@csb.gov.lv
Vladislavs Giruckis 67366603 vecākais referents Vladislavs.Giruckis@csb.gov.lv
Guntis Lejnieks 67336178 vecākais referents Guntis.Lejnieks@csb.gov.lv
Aiga Būmane 67366628 vecākais referents Aiga.Bumane@csb.gov.lv
Ilze Rutka 67366925 vecākais referents Ilze.Rutka@csb.gov.lv
Natālija Oščenkova 67366971 vecākais referents Natalija.Oscenkova@csb.gov.lv

 

Dzīves līmeņa statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Lidija Spārīte 67366998 daļas vadītājs Lidija.Sparite@csb.gov.lv
Viesturs Ābelis 67366941 vecākais referents Viesturs.Abelis@csb.gov.lv
Aija Dārzniece 67366819 vecākais referents Aija.Darzniece@csb.gov.lv
Ildze Berlaus 67366987 vecākais referents Ildze.Berlaus@csb.gov.lv
Kristīne Germane 67366995 vecākais referents Kristine.Germane@csb.gov.lv
Ieva Zabarovska 67366909 vecākais referents Ieva.Zabarovska@csb.gov.lv
Kalvis Okmanis 67366640 vecākais referents Kalvis.Okmanis@csb.gov.lv
Kārlis Smudzis 67366948 vecākais referents Karlis.Smudzis@csb.gov.lv

 

Nodarbinātības statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Zaiga Priede 67366886 daļas vadītājs Zaiga.Priede@csb.gov.lv
Sandra Ceriņa 67366653 vecākais referents Sandra.Cerina@csb.gov.lv
Inga Vanaga 67366627 vecākais referents Inga.Vanaga@csb.gov.lv
Zane Pallo-Mangale 67366667 vecākais referents Zane.Mangale@csb.gov.lv
Rūdolfs Bojārs 67366655 vecākais referents Rudolfs.Bojars@csb.gov.lv

 

Iedzīvotāju statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sigita Šulca 67366806 daļas vadītājs Sigita.Sulca@csb.gov.lv
Elmīra Seņkāne 67366903 vecākais referents Elmira.Senkane@csb.gov.lv
Anita Maksima 67366901 vecākais referents Anita Maksima@csb.gov.lv
Kristīne Lece 67366719 vecākais referents Kristine.Lece@csb.gov.lv
Dana Bukša 67336416 vecākais referents Dana.Buksa@csb.gov.lv
Marta Sparāne 67366904 vecākais referents Marta.Sparane@csb.gov.lv

 

Interviju organizācijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Melita Vītola 67366912 daļas vadītājs Melita.Vitola@csb.gov.lv
Irēna Biržina 67366943 statistiķis Irena.Birzina@csb.gov.lv
Lilija Kursiša 67366845 statistiķis Lilija.Kursisa@csb.gov.lv
Linda Dukaļska 67366821 statistiķis Linda.Dukalska@csb.gov.lv
Irina Starovoitova 65307469 informācijas sistēmu administrators Irina.Starovoitova@csb.gov.lv
Mārīte Bērziņa 67366990 lietvedis Marite.Berzina@csb.gov.lv

 

Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Viktors Veretjanovs 67366609 daļas vadītājs Viktors.Veretjanovs@csb.gov.lv
Darja Goreva 67366997 vecākais referents Darja.Goreva@csb.gov.lv
Oksana Ņesterenko 67366984 vecākais referents Oksana.Nesterenko@csb.gov.lv
Liene Āboliņa 67366727 vecākais referents Liene.Abolina@csb.gov.lv
Lauris Jasinskis 67366993 vecākais referents Lauris.Jasinskis@csb.gov.lv

 

Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Anita Švarckopfa 67366648 daļas vadītājs Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv
Annika Gēgermane 67366687 vecākais referents Annika.Gegermane@csb.gov.lv
Dace Krievkalne 67366691 vecākais referents Dace.Krievkalne@csb.gov.lv
Sarmīte Briede 67366860 vecākais referents Sarmite.Briede@csb.gov.lv
Inita Circene 67366686 vecākais referents Inita.Circene@csb.gov.lv
Jānis Kliģis 67366910 vecākais referents Janis.Kligis@csb.gov.lv
Rolands Ņikitins 67366742 vecākais referents Rolands.Nikitins@csb.gov.lv

 

Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Andra Jansone 67366812 daļas vadītājs Andra.Jansone@csb.gov.lv
Elīna Jermacāne 67366776 vecākais referents Elina.Jermacane@csb.gov.lv
Jana Veldre-Bludiņa 67366999 statistiķis Jana.Veldre@csb.gov.lv
Liāna Goblika 67366992 statistiķis Liana.Goblika@csb.gov.lv
Ēriks Podneks 67366817 informācijas sistēmu administrators Eriks.Podneks@csb.gov.lv
Lāsma Menģelsone 67366905 informācijas sistēmu administrators Lasma.Mengelsone@csb.gov.lv

 

Tautas skaitīšanas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Pēteris Veģis 67366771 departamenta direktora vietnieks Peteris.Vegis@csb.gov.lv
Anna Kluša 67366601 daļas vadītāja vietnieks Anna.Klusa@csb.gov.lv
Sigita Meldere 67366751 vecākais referents Sigita.Meldere@csb.gov.lv
Līga Dukaļska 67366755 vecākais referents Liga.Dukalska@csb.gov.lv
Zane Matveja 67366709 vecākais referents Zane.Matveja@csb.gov.lv
Ilze Naumova 67366641 vecākais referents Ilze.Naumova@csb.gov.lv
Normunds Skujiņš 67366755 datu bāzes programmētājs Normunds.Skujins@csb.gov.lv