Matemātiskā nodrošinājuma daļa

Matemātiskā nodrošinājuma daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Aināre 67366877 vadītājs Ieva.Ainare@csb.gov.lv
Mārtiņš Liberts 67366833 vadītāja vietnieks Martins.Liberts@csb.gov.lv
Andris Fisenko 67366679 vadītāja vietnieks Andris.Fisenko@csb.gov.lv
Andris Kalniņš 67366618 vecākais referents Andris.Kalnins@csb.gov.lv
Juris Breidaks 67366833 vecākais referents Juris.Breidaks@csb.gov.lv
Jeļena Vaļkovska 67366672 vecākais referents Jelena.Valkovska@csb.gov.lv
Jeļena Voronova 67366864 vecākais referents Jelena.Voronova@csb.gov.lv
Baiba Buceniece 67366864 vecākais referents Baiba.Buceniece@csb.gov.lv
Svetlana Nesterova 67366672 vecākais referents Svetlana.Nesterova@csb.gov.lv
Jānis Jukāms 67366833 statistikas matemātiķis Janis.Jukams@csb.gov.lv
Bruno Opermanis statistikas matemātiķis Bruno.Opermanis@csb.gov.lv
Alīna Sadovska 67366618 statistikas matemātiķis Alina.Sadovska@csb.gov.lv