Makroekonomiskās statistikas departaments

Makroekonomiskās statistikas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Dace Tomase 67366844 departamenta direktors Dace.Tomase@csb.gov.lv

 

Valsts finanšu daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Vija Veidemane 67366963 daļas vadītājs Vija.Veidemane@csb.gov.lv
Liene Rimonte 67366787 daļas vadītāja vietnieks Liene.Rimonte@csb.gov.lv
Māris Katkovskis 67366785 vecākais referents Maris.Katkovskis@csb.gov.lv
Sandra Kadiķe 67366918 vecākais referents Sandra.Kadike@csb.gov.lv
Leona Lisa 67366736 vecākais referents Leona.Lisa@csb.gov.lv
Sorenta Ziemiņa 67366741 vecākais referents Sorenta.Ziemina@csb.gov.lv
Jūlija Borisova 67366788 vecākais referents Julija.Borisova@csb.gov.lv
Leino Tāramē 67366902 vecākais referents Leino.Tarame@csb.gov.lv
Inta Vanovska 67366966 vecākais referents Inta.Vanovska@csb.gov.lv

 

Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Elita Kalniņa 67366961 departamenta direktora vietnieks Elita.Kalnina@csb.gov.lv
Gita Ķiņķevska 67366791 daļas vadītāja vietnieks Gita.Kinkevska@csb.gov.lv
Diāna Krūmiņa 67366662 vecākais referents Diana.Krumina@csb.gov.lv
Ērika Demidova 67366737 vecākais referents Erika.Demidova@csb.gov.lv
Elīna Štāla 67366838 vecākais referents Elina.Stala@csb.gov.lv
Anita Ernestsone 67366861 vecākais referents Anita.Ernestsone@csb.gov.lv
Liene Bīriņa 67366614 vecākais referents Liene.Birina@csb.gov.lv
Olga Titoviča 67366671 vecākais referents Olga.Titovica@csb.gov.lv

 

Gada nacionālo kontu daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Intars Abražuns 67366846 daļas vadītājs Intars.Abrazuns@csb.gov.lv
Inese Medne 67366799 daļas vadītāja vietnieks Inese.Medne@csb.gov.lv
Zigmārs Žeibe 67366848 vecākais referents Zigmars.Zeibe@csb.gov.lv
Anita Bukovska 67366675 vecākais referents Anita.Bukovska@csb.gov.lv
Inita Sačkova 67366735 vecākais referents Inita.sackova@csb.gov.lv
Arta Bērziņa 67366675 vecākais referents Arta.Berzina@csb.gov.lv
Vita Ķibilde 67366705 vecākais referents Vita.Kibilde@csb.gov.lv
Evita Kupče 67366760 vecākais referents Evita.Kupce@csb.gov.lv
Kristīna Fedoroviča 67366675 vecākais referents Kristina.Fedorovica@csb.gov.lv
Karlīna Kārkliņa 67366720 vecākais referents Karlina.Karklina@csb.gov.lv
Dagnija Brensone 67366793 vecākais referents Dagnija.Brensone@csb.gov.lv
Olga Jevsejeva 67366625 vecākais referents Olga.Jevsejeva@csb.gov.lv

 

Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Elga Bendrāte 67366889 departamenta direktora vietnieks Elga.Bendrate@csb.gov.lv
Anželika Pavlova 67366694 daļas vadītāja vietnieks Anzelika.Pavlova@csb.gov.lv
Kristīne Gavrovska 67366729 vecākais referents Kristine.Gavrovska@csb.gov.lv
Irina Stuppe 67366615 vecākais referents Irina.Stuppe@csb.gov.lv
Jānis Klimaševskis 67366929 vecākais referents Janis.Klimasevskis@csb.gov.lv
Indra Feldmane 67366669 vecākais referents Indra.Feldmane@csb.gov.lv
Ilze Palde 67366732 vecākais referents Ilze.Palde@csb.gov.lv
Andra Dēze 67366695 vecākais referents Andra.Deze@csb.gov.lv
Lilita Laganovska 67366604 vecākais referents Lilita.Laganovska@csb.gov.lv
Ilona Rubule 67366682 vecākais referents Ilona.Rubule@csb.gov.lv