Līgumi

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Par izglītojoša video izstrādi---SIA "JUMP studio"2500.00 EUR27.08.2018.
Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkopi---AS "STA Grupa"5000.00 EUR31.05.2020.
Par tehniskās uzraudzības veikšanu---SIA "Jumis HB"līdz 6 611.57 EUR14.06.2018.-30.12.2019.
Par izmaksu izvērtēšanu---Rodrigo Pelsis390.00 EUR18-06.2018.-22.06.2018
Par būvniecības cenu noteikšanuCSP 2018/310.05.2018.23.05.2018.Jānis Freimanis4 467.24 EUR05.06.2018.-05.07.2018.
Par būvniecības cenu noteikšanuCSP 2018/310.05.2018.23.05.2018.SIA "Northproject"2 500.00 EUR01.06.2018.-30.06.2018.
Par būvniecības cenu noteikšanuCSP 2018/310.05.2018.23.05.2018.SIA "KIANG"2 150.00 EUR01.06.2018.-30.06.2018.
Par interneta nodrošināšanu---SIA "LATNET serviss"4719.00 EUR31.05.2019.

Par remontdarbu veikšanu

CSP 2018/226.04.2018.09.05.2018.

SIA „Fidem Property Group”

134 768.82 EUR30.05.2018.-29.08.2018.

Par informācijas komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu

---VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”49.80 EUR mēnesī09.05.2018.-08.05.2020.
Moderatora pakalpojumi---Juris Paiders620.45 EUR22.05.2018.
Par degvielas piegādiEM 2018/0931.01.2018.21.02.2018.SIA "Neste Latvija'līdz 8 331.00 EUR01.08.2018.-31.07.2020.
Par mājas lapas uzturēšanu---SIA „Wunder Latvia”līdz 9 950 EUR08.05.2018.-07.05.2019.
Par drošības auditu – ielaušanās testu veikšanu Pārvaldes tīmekļa vietnes testa vidē---SIA "SQUALIO cloud consulting"5200 EUR05.06.2018.
Autoratlīdzības līgums par mācību kursu „R un Rstudio” materiālu sagatavošanu un mācību novadīšanu---Didzis Elfers720 EUR31.05.2018.
Par lietvedības un arhīva kursa pasniegšanu---I.Robežniece640 EUR19.04.2018.
Par Centrālā statistikas pārvaldes nodarbināto veselības apdrošināšanuEM 2017/14424.12.2017.24.01.2018.AAS „BTA Baltic Insurance Company”213.10 EUR par vienu nodarbināto gadā. Pirmajā gadā ~107 615.50 EUR.01.04.2018.-31.03.2020.
Par elektroniskā kases aparāta konsultēšanu un apkalpošanu---SIA "Freko"40.50 EUR29.03.2019.
LETA ziņu pakalpojumu līgums---SIA "LETA"25 200.00 EUR31.12.2020.
Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšanaCSP 2017/ERAF/1305.12.2017.12.01.2018.SIA "Agile&Co"46 000.00 EUR31.12.2019.
Par pasažieru mobilitāti un autoceļu satiksmes statistiku 2017. gadā---SIA "PricewaterhouseCoopers"1360.00 EUR20.04.2018.
Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu---SIA "Rangs JNS" aizstāts ar SIA "Screen Group"37 843.2001.04.2018.-31.03.2019.
Par Centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu---SIA "Eddi"3795.00 EUR28.02.2019.
Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Lāčplēša iela1, Kr.Valdemāra ielā 32---AS "Rīgas siltums"120 000 EUR28.02.2023.
Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Lāčplēša iela 3---AS "Rīgas siltums"24 000 EUR28.02.2023.
Par obligātās veselības pārbaudes veikšanu---SIA "Možums-1"saskaņā ar cenrādi (līguma periodā līdz 3 999 EUR)31.12.2019.
Par centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu---SIA "Eddi"3 795.00 EUR28.02.2019.
Par poligrāfijas darbiem---SIA "Eveko"līdz 9 999 EUR31.12.2019.
IBM Domino/Notes servera tehniskā atbalsta pakalpojumu---SIA "Cyone"līdz 9 999 EUR31.12.2018.
Par datu pārraides pakalpojumu sniegšanu---SIA "Lattelecom"9 000 EUR11.01.2019.
Gadagrāmatas 2017 publikācijas izgatavošana un piegāde---SIA "Veiters Korporācija"4 352.00 EUR28.02.2018.
Par rakstiskas tulkošanas pakalpojumu sniegšanu (no latviešu krievu valodā)---SIA "APLIS.info"līdz 1 000 EUR25.01.2023.
Par ventilācijas tīrīšanu---Gundars Pētersonssaskaņā ar cenrādi (kopā līdz 800 EUR)31.12.2022.
Par piekļuvi Eiropas biznesa reģistram---SIA "LURSOFT IT"līdz 3 471.07 EUR24.01.2023.
Par gaisa kondicionēšanas iekārtu apkopi---SIA "Kondiserviss"8 249.68 EUR31.01.2020.
LMT pakalpojuma līgums---SIA "Latvijas Mobilais Telefons"līdz 2000 EUR08.01.2023.
Leta pakalpojuma līgumsCSP 2018/1--SIA "Leta"25 200 EUR04.01.2021.
Depo līgums---SIA "Depo DIY"līdz 9 999.00 EUR31.12.2019.
Par autostāvvietas nomu---Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība644.64 EUR31.12.2018.
SDL Trados Studio 2014 Professional (Single-user) un SDL GroupShare 2014 licenču atjauninājumu piegāde---SIA  "K Solutions" 4981,89 EUR19.01.2018.

Par viesnīcas pakalpojumiem

---AS “Transporta Informācijas Aģentūra”līdz 9 999.00 EUR31.12.2022.
Par elektromērījumu veikšanu---AS „Inspecta Latvia"1600.00 EUR22.12.2018.
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu---Seesam insurance Latvijas filiāle338.94 EUR31.12.2018.
Par videonovērošanas sistēmas modernizācijuCSP 2017/1213.11.2017.24.11.2017.SIA "Mondot"

20 996.96

20.12.2017.
Par mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu---SIA "Tele2"saskaņā ar faktisko izlietojumu, bet ne vairāk kā 9 999.00 EUR 04.12.2018.
Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanuCSP 2017/910.10.2017.31.10.2017.SIA "RAIT Custom Research Baltic"52 869.00 EUR31.01.2019.
Par apmācību pakalpojumu sniegšanu---SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"9 990.00 EUR31.12.2017.
Par poligrāfijas darbiem---SIA "Eveko"4989.89 EUR28.02.2018.
Par telpu uzkopšanu Kuldīgā---SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"9980.96 EUR31.03.2022.
Par stenda iegādi---SIA "Mix Max"129.96 EUR30.11.2017.
Par remontdarbu veikšanuCSP 2017/1013.10.2017.24.10.2017.SIA "Jumis HB"

38 350.87

Grozījumi: 5 578.99 EUR

17.12.2017.

Papilddarbi: 20.12.2017

Par būvmodeļa aktualizāciju---SIA "Northproject"2500.00 EUR20.12.2017
Īpašuma un civiltiesiskās apdrošināšanas polise---Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle2 403.00 EUR15.10.2018. laiks 23:59
Par Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidojumu izstrādiCSP 2017/809.07.2017.22.08.2017.SIA "iSoft Solutions"82 148.76 EUR24 mēneši no pēdējā nodevuma Pieņemšanas-Nodošanas akta parakstīšanas.
Par ugunsdrošību---AS "Inspecta Latvia"3520.00 EUR30.10.2017.
Mācības struktūrvienību vadītājiem veiksmīgā darba izpildes vadībā---SIA "Spring Valley"5348.20 EUR ar PVN31.12.2017.
Pamatinformācijas (par medikamentu vidējām cenām Rīgā) nodrošināšana pirktspējas paritātēm (PPP) 2017-2018.gadam---SIA "Medikamentu Informācijas Centrs"950 EUR28.11.2017.
Par kafijas automātu nomu---SIA "SELECTA"50 EUR + izejvielu faktiskais izlietojums27.10.2020.
Par ūdens piegādi un ūdens sadales iekārtu nomu---SIA "VENDEN"līdz 800 EUR15.08.2018.
Par CSP vēstures faktu noskaidrošanu---Guntis Vāveris725.53 EUR par vienu autorloksni, 1.45 EUR par vienu atlasītu fotogrāfiju01.12.2017.
Par iekārtu piegādi un uzstādīšanuCSP 2017/507.06.2017.12.07.2017.SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"189 770.00 EUR08.10.2017.
Par informācijas iegūšanu no Uzņēmumu reģistra datu bāzes---SIA "Crefo Rating"1422.88 EUR02.08.2018.
Par skatuves podestūras nomu---SIA "MUZ PRO"400.00 EUR04.08.2017.
Datu apstrādes pakalpojumu sniegšana---SIA "FIRMAS.LV"882.00 EUR24.07.2018.
Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu noma---SIA "ECOFINN Latvija"1 780.80 EUR18.07.2018.
Sociālās statistikas datu noliktavas funkcionalitātes pilnveidošanasCSP 2017/729.05.2017.19.06.2017.SIA  "iSoft Solution"78 992.10 EUR10.12.2017.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums---SIA "Clean R"6772.50 EUR01.06.2017.- 31.05.2020.
Par pamatinformācijas nodrošināšanu pirktspējas paritātēm---SIA "Northproject"2000.00 EUR03.2018.
Par pamatinformācijas nodrošināšanu pirktspējas paritātēm---SIA "KIANG"2180.00 EUR03.2018.

Par remontdarbu veikšanu

Vienošanās par papildu remontdarbiem

CSP 2017/626.04.2017.09.05.2017.SIA "Jumis HB"

146 789.90

Grozījumi: 21 962.94

28.08.2017.

Papilddarbi: 22.09.2017.

Par drošības pakalpojumu sniegšanu---AS "G4S Latvia"1707.60 EUR30.04.2022.
Par pamatinformācijas nodrošināšanu pirktspējas paritātēm---Jānis Freimanis2700.00 EUR, tajā skaitā nodokļi2018. gada marts
Par Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas drošības vadības sistēmas sertificēšanu atbilstoši ISO 27001-2013CSP 2017/0411.04.2017.25.04.2017SIA "ANALYTICA"41 000.00 eur30.08.2019.
Par elektronisko sakaru pakalpojumiem---SIA "LATNET SERVISS"7998.00 EUR27.05.2019.

Par līguma par darbinieku veselības apdrošināšanu apkalpošanu

---SIA “TYFCB”1000.00 EUR31.01.2018.
Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu---SIA "Fimas.lv"2 500.00 EUR16.08.2018.
Par rakstiskas tulkošanas pakalpojumu sniegšanu---SIA "APLIS.info"1000.00 EUR31.12.2017.
Kases aparāta apkalpošana---SIA "Freko"33.88 EUR29.03.2018.
Par mācību materiālu izstrādi un mācību kursa "Stresa menedžments" novadīšanu---Igors Kudrjavcevs3600.00 EUR, tajā skaitā nodokļi, kas attiecināmi uz autoratlīdzību.31.10.2017.
Par telpaugu kopšanu---SIA "Rīgas mērniecības birojs"3599.50 EUR29.02.2020.
Par centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu---SIA "Eddi"3851.01 EUR28.02.2018.
Rezerves kopiju veidošanas programmatūras licenču atbalsta atjaunošanaCSP 2017/306.02.2017.17.02.2017.SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"30 394.20 EUR02.03.2020.
Mediju monitorings un analīzeCSP 2017/2-15.02.2017.SIA "LETA"19116.00 EUR28.02.2020.
Kondicionieru tehniskā apkope---SIA "Kondiserviss"3047.34 EUR13.02.2018.
Par obligātās veselības pārbaudes veikšanuCSP 2017/1-24.01.2017.SIA "Možums-1"līdz 14 063.94 EUR30.12.2017.
Par ievadaizsardzības strāvas lieluma noteikšanu---SIA "UNIVERSELECTRIC"300.00 EUR27.02.2017.
Par elektroenerģijas piegādi---AS "Latvenergo"līdz 80 000 EUR31.01.2020.
Gadagrāmatas izgatavošana un piegādeCSP 2016/1906.12.2016.19.12.2016.SIA "Veiters Korporācija"4199.00 EUR14.02.2017.

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkopi

---AS "STA Grupa"3 200.00 EUR30.04.2018.
Par dažādu preču piegādi CSP gala patēriņam---SIA "DEPO DIY"līdz 3 999.00 EUR31.12.2017.
Par elektroniskā kases aparāta apkalpošanu---SIA "FREKO"0.00 EUR29.03.2017.
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu intervētājiem---"Seesam Insurance" Latvijas filiāle363.15 EUR31.12.2017.
Par Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnes uzlabošanuCSP 2016/1816.11.2016.28.11.2016.SIA „Wunderkraut Latvia” 41 900.00 EUR31.12.2017.
KASKO apdrošināšanas polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle266.02 EUR07.01.2018
KASKO apdrošināšanas polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle263.83 EUR10.01.2018
KASKO apdrošināšanas polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle407.09 EUR07.01.2018
OCTA apdrošināšanas polise---If P&C Insurance AS Latvijas filiāle51.86 EUR26.12.2017
OCTA apdrošināšanas polise---If P&C Insurance AS Latvijas filiāle55.34 EUR05.01.2018

Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 

CSP 2016/1330.09.2016.26.10.2016.SIA “GfK Custom Research Baltic”48 289.00 EUR29.01.2018.

Par ārkārtas remontdarbu veikšanu

---SIA "Jumis HB"13 498.90 EUR23.12.2016.
Rakstiskā tulkošana Granta projektā Nr. G-14.12. “Pastāvīgās dzīvesvietas definīcija: priekšizpēte”---SIA "Skrivanek Baltic"0.051 cents par vārdu21.12.2016.
Arhīvu materiālu izpēta un vēsturiska apraksta sagatavošana---G.Vāveris725.53 EUR28.02.2017.
Mācības struktūrvienību vadītājiem personiskās izaugsmes un vadības kompetenču attīstības jomā – 2 posmsCSP 2016/16--SIA "Spring Valley"8 640.00 EUR31.03.2017.
Par KVS sagatavošanu sertificēšanai atbilstoši standartam ISO 9001:2015CSP 2016/1517.10.2016.28.10.2016.SIA "BSM Konsultanti"28 017.00 EUR21.09.2017.
Par kognitīvo testēšanu---SIA "NJKO"2 100.00 EUR16.12.2016
Vienošanās par pakalpojumu Bezmaksas zvans---SIA "Lattelecom"Saskaņā ar Lattelecom cenrādi16.09.2016.
Pretendentu atlase---SIA "NJKO"659.34 EUR16.12.2016.
Vienošanās par pakalpojumu Bezmaksas zvans---SIA "Lattelecom"Saskaņā ar Lattelecom cenrādi14.02.2016
Par apsardzes pakalpojuma nodrošināšanuCSP 2016/14-18.10.2016.SIA "Rangs JNS"

41 238.77 EUR

31.03.2018.
Par iekšējā pagalma seguma avārijas remontu---AS "Ceļu pārvalde" 942.92  EUR31.10.2016.
Īpašuma un civiltiesiskās atbildības pdrošināšanas polise---Compensa Vienna Insurance Group UADB Latvijas filiāle2 500.00 EUR15.10.2017.

Par remontdarbu veikšanu

CSP 2016/1231.08.2016.12.09.2016.SIA 'SANART"36 724.46 EUR16.11.2016.
Par telefoncentrāles modernizācijuCSP 2016/925.07.2016.25.08.2016.SIA "Belam - Rīga"31 056.35 EUR01.12.2016.
Par kognitīvo testēšanuCSP 2016/11-12.08.2016.SIA "NJKo"400.00 EUR07.09.2016.
Par numuru pārbaudi---SIA "Lattelecom BPO"1 364.22 EUR~ 05.09.2016.

Par dīzeļģeneratora un elektrības sadales skapju piegādi un uzstādīšanu

CSP 2016/820.06.2016.18.07.2016.SIA "Jumis HB"81 187.84 EUR14.11.2016.

Par biroja tehnikas iekārtu tehnisko apkalpošanu

---SIA "Eiropas Servisa Centrs Latvija"līdz 3 999.00 EUR31.08.2019.
Par firma.lv datu bāžu izmantošanu---SIA "Firmas.lv"2500.00 EUR

16.08.2017.

Par informācijas sistēmas „Sociālās statistikas datu noliktava” funkcionalitātes pilnveidojumu izstrādi

CSP 2016/524.05.2016.

20.06.2016

SIA "iSoft Solutions"114 800.00 EUR28.09.2016.
Serveru un datu glabāšanas iekārtu papildināšanaCSP 2016/724.05.2016.20.06.2016.SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas"117 900 EUR26.08.2016.
Ūdens attīrīšanas iekārtu noma (ūdens filtri)---SIA "ECOFINN"148.40 EUR mēnesī02.07.2017.
Par darba uzdevumu un programmēšanu SKIS sistēmā---Latvijas Universitāte350.00 EUR15.06.2016.
Zinātņu doktoru apsekojuma veidlapas, Zinātņu nozaru klasifikatora un CAWI rokasgrāmatas teksta tulkošana no latviešu uz krievu valodu---SIA "CCT"92.67 EUR15.06.2016.
Par reprezentācijas preču piegādi---SIA "Daiļrade EKSPO"2600 EUR01.06.2017.
Ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu  īres līgums---SIA "Venden"1.98 EUR par 18.9L pudeli19.07.2017.
Par preču piegādi pārstāvības pasākumiem---SIA "Ekspresis 1818"saskaņā ar faktisko pasūtījumu, bet ne vairāk kā 3 999.00 EUR visā līguma darbības laikā

31.12.2018.

Par atkritumu apsaimniekošanu---SIA "Clean R"līdz 3914.05 EUR visā līguma darbības laikā31.05.2017.
Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm”CSP 2016/0412.05.2016.24.05.2016.

J.Freimanis - 1.daļa;

SIA KIANG - 2.daļa;

SIA LBS-Konsultants - 3.daļa

1.daļa - 2200.00

2.daļa- 2050.00

3.daļa - 3500.00

22.07.2016.
Mācības struktūrvienību vadītājiem personiskās izaugsmes un vadības kompetenču attīstības jomāCSP 2016/06-20.05.2016.SIA Spring Valley8640.00 EUR01.09.2016.
Autoratlīdzības līgums par lekcijas “PVN piemērošana pārrobežu preču iegādē/piegādē un pakalpojumu sniegšanā darījumos ar ES un trešo valstu personām” materiālu sagatavošanu un lekcijas pasniegšanu---M.Kuzenko300.00 EUR13.04.2016.
Par elektroniskā kases aparāta konsultēšanu un apkalpošanu---SIA "Freko"33.88 EUR31.12.2016.
Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Lāčplēša iela1, Kr.Valdemāra ielā 32 un Lāčplēša ielā 3---SIA "Rīgas Siltums"aptuveni 37 000.00 EUR gadā15.03.2018.
Par Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības izvērtējumu standarta ISO 9001:2015 prasībām---SIA "BSM konsultanti"3000.00 EUR16.07.2016.
Par mājaslapas e.csb.gov.lv drošības auditu---SIA "SQUALIO cloud consulting"3900.00 EUR29.06.2016.

Par ēku tehnisko apsekošanu

CSP 2016/229.03.2016.11.04.2016.SIA "Hansaprojects"22 726.00 EUR01.07.2016.

Par remontdarbu veikšanu

Grozījumi līgumā

CSP 2016/329.03.2016.

11.04.2016.

SIA "Jumis HB"102 195.23 EUR + 14 408.00 EUR31.08.2016.
Par darbu projekta sagatavošanu---SIA "Gizeks"3 181.5 EUR03.05.2016.
Par mediju monitoringu---SIA 'LETA"3 480.00 EUR28.02.2017.
 Par Centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu---SIA "Eddi"3 991.01 EUR28.02.2017.
Par veselības apdrošināšanuEM 2015/74 22.10.2015.06.01.2016.AAS “Baltikums Vienna Insurance Group” 213.43 EUR par vienu nodarbināto09.02.2018.
Par projekta izstrādi kondicionieru uzstādīšanai---SIA "RPRO"800.00 EUR22.02.2016.

Par ārkārtas remontdarbu veikšanu

---SIA "Jumis HB"13 987.38 EUR 04.03.2016.
Par datu apstrādi---SIA "Lattelecom BPO"2 416.83 EUR15.02.2016.
Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu CSP 2015/3117.12.2015.12.01.2016.SIA "GfK Custom Research Baltic"79 980.00 EUR29.12.2016.
Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu---SIA "FIRMAS.LV"1 396.50 EUR31.08.2017.
Pakalpojuma  "Bezmaksas zvans" (800 līnija) izmantošana---SIA "Lattelecom"līdz 3999 EUR04.03.2016.
Par dažādu preču piegādi CSP gala patēriņam---SIA "DEPO DIY"3999.99 EUR31.12.2016.
Kondicionieru profilaktiskā un tehniskā apkope---SIA "Kondiserviss"3047.34 EUR31.12.2016.
Teksta tulkošana un rediģēšana no latviešu valodas uz angļu valodu---Zane Zauberga300.00 EUR27.01.2016.
Par telpu uzkopšanu Kuldīgā---SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"3 909.84 EUR31.10.2017.
Par ID karšu aksesuāru piegādi---SIA "BIS S"3 474.00 EUR26.02.2016.
IMPULSS uzturēšanaCSP 2015/30-15.12.2015.SIA "Tieto Latvia"6840.00 EUR31.12.2019.
Par pasta sūtījumu nodrošināšanuCSP 2015/29-07.12.2015.SIA "Post Service"177 640.96 EUR31.12.2020.
Par pastmarku iegādiCSP 2015/29-07.12.2015.VAS "Latvijas Pasts"125 250.00 EUR31.12.2020.
Par komerckorespondences pakalpojuma nodrošināšanuCSP 2015/29-07.12.2015.VAS "Latvijas Pasts"4624.00 EUR31.12.2020.
Par viesnīcas pakalpojumu izmantošanu---AS "Transporta Informācijas Aģentūra"līdz 3 999,99 EUR31.12.2017.
Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu intervētājiem ---Seesam Insurance AS Latvijas filiāle397,15 EUR31.12.2016.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle279.03 EUR10.01.2017.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle286.04 EUR07.01.2017.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle437.73 EUR07.01.2017.
Octa polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle55.88 EUR10.01.2017.
Octa polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle46.70 EUR26.12.2016.
Octa polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle46.70 EUR05.01.2017.
Par statistisko datu iegūšanu---SIA "SKDS"3 999.00 EUR10.02.2016.

Par iekārtu piegādi un uzstādīšanu

CSP 2015/2313.10.2015.13.11.2015.SIA "OptiCom"128 978.00 EUR18.12.2015.
Apmeklētāju krēslu izgatavošanaCSP 2015/2806.11.2015.17.11.2015.SIA "Lumini"530.76 EUR20.12.2015.

Par remontdarbu veikšanu

CSP 2015/2704.11.2015.16.11.2015.SIA "Jumis HB"11 529.7818.12.2015.
SAS licences iepirkums un licenču uzturēšanaCSP 2015/26--SAS Institute Oy16 339 EUR31.03.2020.
Par dizaina projekta izstrādi---SIA "Artzone"3 875.00 EUR 15.12.2015.
Par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle510.0015.10.2016.
Par īpašuma apdrošināšanu---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle2730.00 EUR15.10.2016.

Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu

CSP 2015/2225.09.2015.06.10.2015.SIA “Kalnieši AL”5 863.00 EUR24.11.2015.
Moodle pasniedzēju, izstrādātāju un administratoru apmācībasCSP 2015/19-24.08.2015.SIA "Baltijas Datoru akadēmija"3550.00 EUR15.12.2015.
Par video izstrādi ANO Pasaules statistikas dienas Latvijas informatīvajai kampaņai---Kaspars Kursišs715.0019.10.2015.

Par krēslu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu

CSP 2015/2025.08.2015.07.09.2015.SIA “Rīgas Krēslu fabrika”5 062.00 EUR

14.10.2015.

Par inventāra iegādi pārstāvības pasākumu nodrošināšanai---SIA "ARKOLAT"850.00 EUR31.12.2016.
Par Granta projekta „2016.gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās” anketas  „Datoru un interneta lietošanas apsekojums 2016.gadā” kognitīvo testēšanu---SIA "NJKo"1050.00 EUR28.09.2015.

Par ārkārtas remontdarbu veikšanu

CSP 2015/21-31.08.2015.SIA "Jumis HB"31 035.53 EUR01.11.2015.

Par informācijas sistēmas „Sociālās statistikas datu noliktava” funkcionalitātes pilnveidojumu izstrādi

CSP 2015/1211.05.2015.25.06.2015.SIA "iSoft Solutions"52 080.00 EUR 16.12.2015.
Komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanaCSP 2015/17 02.06.2015.SIA "CWT Latvia"696 147.75 EUR27.07.2020.
Venden ūdens piegāde Valmieras DSAC un KTSD Rīgā, Skanstes ielā---SIA"Venden"Līdz 800 EUR16.07.2016.
Nestandarta mēbeļu un aprīkojuma izgatavošanaCSP 2015/1818.06.2015.01.07.2015.SIA "Kalnieši AL"6394.45 EUR28.08.2015.
Pakalpojuma "Bezmaksas zvans" (800 līnija) izmantošana Tautas mikroskaitīšanas vajadzībām---SIA "Lattelecom"Līdz 3999 EUR31.12.2015.

Par Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidojumu izstrādi

CSP 2015/1311.05.2015.25.06.2015.SIA "iSoft Solutions"

114 800.00 EUR

10.12.2015.
Par CSP telpu un teritorijas uzkopšanas darbiem Rīgā, Lāčplēša ielā 1, Lāčplēša ielā 3 un K.Valdemāra ielā 32CSP 2015/708.04.2015.19.05.2015.SIA "Cleanhouse"263 568.43 EUR piecu gadu periodā30.06.2020.
Prezidentūras nodošanas sanāksmes organizēšanai nepieciešamie viesnīcas pakalpojumiCSP 2015/16--SIA "BBH Investments"1718.32 EUR29.06.2015.
Par ūdens iekārtu nomu---SIA "ECOFINN Latvija"148.40 EUR mēnesī12 mēneši
Par autoruzraudzības veikšanu---SIA "Artzone"800 EUR01.07.2015.
Par zīmogu, spiedogu un to gumiju izgatavošanu---AS "Reklāmas un Zīmogu Fabrika"līdz 3 999.99 EUR31.12.2019.

Par remontdarbu veikšanu

CSP 2015/1515.05.2015.27.05.2015.SIA "Jumis HB"45 091.3012 nedēļas

Par starptautiskā datoru tīkla Internet nodrošināšanu

---SIA "Latnet Serviss"3 999.00 EUR27.05.2016.
Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” (3.daļa)CSP 2015/1129.04.2015.15.05.2015.SIA "LBS-Konsultants"3200.00 EUR24.07.2015.
Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” (2.daļa)CSP 2015/1129.04.2015.15.05.2015.SIA "KIANG"1980.00 EUR24.07.2015.
Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm” (1.daļa)CSP 2015/1129.04.2015.15.05.2015.Jānis Freimanis2100.00 EUR24.07.2015.
Vēstuļu frankējamo mašīnu tehniskā apkope Rīgā, Valmierā, Kuldīgā un Preiļos---SIA "Posttech"2717.76 EUR13.05.2019.
Valsts administrācijas skolas mācību kursu iepirkuma līgumsCSP 2015/6-10.04.2015.Valsts administrācijas skola25 000 EUR04.05.2018.
Par nelielas jaudas disku masīva piegādiCSP 2015/1009.04.2015.20.04.2015.SIA "ATEA"4464.35 EUR27.05.2015.
Par mediju monitoringu---SIA "BNS-Latvija"3 300.00 EUR21.04.2016.

Par gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu

CSP 2015/830.03.2015.13.04.2015.SIA "Salang-P"59 283.3119.06.2015.
CSP darbinieku komandējumu ceļojumu apdrošināšanas polise---AAS "Balta"166.60 EUR15.03.2016.
Apsardzes pakalpojumu nodrošināšanaCSP 2015/9-31.03.2015.SIA "Rangs JNS"2147.24 EUR mēnesī31.10.2016.
Par cenu indeksu teoriju apmācībāmCSP 2015/4-10.02.2015.SIA "Stockholm School of Economics in Riga"8280.00 EUR10.04.2015.
Par elektroniskās kases aparāta konsultēšanu un apkalpošanu---SIA  "Freko"33.88 EUR10.03.2016.
Par slimnīcu pakalpojumu cenu apsekojumu 2015.gadā---Ilze Repša2 200.00 EUR + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas21.08.2015.
Par autoruzraudzības veikšanu---AS "Komunālprojekts" 1100.00 EUR31.07.2015.
Par būvuzraudzības veikšanu---SIA "Dole Būve"2459.53 EUR 31.07.2015.
QPR Software apkalpošana un uzturēšanaCSP 2015/219.01.2015.30.01.2015.SIA "Eddi"3991.01 EUR29.02.2016.

Par remontdarbu veikšanu

CSP 2015/321.01.2015.02.02.2015.SIA "Jumis HB"57 051.13 EUR90 dienas no darbu sākšanas
Par interjera dizaina projekta izstrādi ---SIA "Artzone"2 941.5 EUR25.03.2015.

Par obligātās veselības pārbaudes veikšanu

---SIA "Možums-1"saskaņā ar cenrādi (līguma periodā ~1 500 EUR)15.01.2017.
Par Statistikas gadagrāmatas 2014.gadam izgatavošanu un piegādi---SIA "Veiters Korporācija"3 700.00 EUR20.03.2015.
Par remontdarbu veikšanu Preiļos---SIA "Preiļu celtnieks"2 307.34 EUR06.03.2015.
Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu---SIA "FIRMAS.LV"3 300.00 EUR13.08.2016.

Par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu

---SIA "Preiļu saimnieks"saskaņā ar reģionālā sabiedrisko pakaplojumu regulatora noteikto tarifu31.01.2020.
Par liftu un pacēlāja tehnisko pārbaudi---SIA "TUV Nord Baltik"930.00 EUR20.01.2020.
Par gaisa kondicionēšanas iekārtu apkopi---SIA "Kondiserviss"2 551.26 EUR31.12.2015.
Par veselības apdrošināšanuEM 2014/97--AAS "Baltikums"112 691.04 EUR09.02.2016.
Nepārtrauktās barošanas iekārtas (UPS) nomaiņaCSP 2014/2715.10.2014.19.11.2014.SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas"54 900.00 EUR

18.03.2015.

Par uzlabojumiem datu apstrādes un izplatīšanas vajadzībām---Rita Kalniņa1 000 EUR + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas20.02.2015.
Datu pārraides pakalpojumu nodrošināšanaCSP 2014/3206.11.2014.19.11.2014.SIA "Lattelecom"33 704,64 EUR11.01.2019.
Pārstāvības pasākumu organizēšanai nepieciešamo dažādu preču iegāde---SIA "Expresis 1818"līdz 3 999,00 EUR01.07.2016.
Par dažādu preču iegādi---SIA "DEPO DIY"līdz 3 999.00 EUR09.01.2017.
Par darbu Pasaules veselības organizācijas projekta ietvaros --Edmunds Vaskis700 EUR + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas20.02.2015.
BNS pakalpojumu izmantošanaCSP 2014/34-16.12.2014.SIA "BNS - Latvija"7 560.00 EUR31.12.2017.
LETA pakalpojumu izmantošanaCSP 2014/34-16.12.2014.SIA "LETA"19 334.70 EUR31.12.2017.

Par viesnīcas pakalpojumu izmantošanu

---AS “Transporta Informācijas Aģentūra”līdz 1 860 EUR31.12.2015.
Nelaimes gadījumu  apdrošināšanas polise intervētājiem---SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIĀLE388.70 EUR31.12.2015.
Octa polise---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle51.57 EUR05.01.2016.
Octa polise---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle62.01 EUR

10.01.2016.

Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle243.40 EUR07.01.2016.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle354.54 EUR07.01.2016.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle259.25 EUR10.01.2016.
Octa polise---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle51.57 EUR26.12.2015.
Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2015.gadāCSP 2014/2820.10.2014.19.11.2014.SIA "SKDS"88 075.77 EUR31.12.2015.
Par mājas lapas funkcionalitātes uzlabošanu---SIA "Wunderkraut"2 620.00 EUR04.11.2015.
Par autostāvvietas nomu līgums Bruņinieku ielā 29/31---Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība53.72 EUR mēnesī31.12.2015.
Par ārkārtas situācijas likvidēšanu---SIA "Jumis HB"8 065.82 EUR15.12.2014.
Par balss telefonijas pakalpojumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklāEM 2014/5721.08.2014.01.10.2014.SIA "Lattelecom"līdz summas 210 000.00 EUR sasniegšanai26.11.2019.
Par serveru licenču nomuCSP 2014/3020.10.2014.-SIA "Datakom"20 088.60 EUR31.10.2015.
Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu---SIA "Preiļu saimnieks"46.99 EUR mēnesī19.11.2019.
Par mobilo sakaru pakalpojumiemCSP 2014/2409.09.2014.22.09.2014.SIA "Latvijas mobilais telefons"līdz 41 999.99 EUR06.11.2017.
Par apsardzes pakalpojumiem Valmierā---SIA "APSARDZE Rīga"512.25 EUR31.01.2016.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Dainis Strumpe1 050.52 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Valda Bratka846.59 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Armands Vēveris1 001.08 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Ruta Filmanoviča753.90 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Ingūna Slice1 235.90 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Inese Bernere846.59 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Sanita Maže803.34 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Māra Šteina753.90 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Jeļena Rundane753.90 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvarosCSP 2014/2915.10.2014.27.10.2014.Jānis Vaļģis951.65 EUR08.12.2014.
Par darbu granta projekta ietvaros---Nita Jirgensone2500.00 EUR16.03.2015.
Par mācību kursiem „Apsekojumu datu analīze (1. līmenis)” un
„Efektīva prezentācija”
CSP 2014/31PIL 8.divi prim panta 16.daļaPIL 8.divi prim panta 16.daļaValsts administrācijas skola2380.00 EUR06.11.2014.
Par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle550.00 EUR15.10.2015.
Par īpašuma apdrošināšanu---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle2 900.00 EUR15.10.2015.
Par elektroenerģijas piegādi---AS "Latvenergo"līdz  99 000.00 EUR30.04.2017.
Par medikamentu cenu nodrošināšanu (2014.gada novembris)---SIA "Aptieku un ārstniecības iestāžu informācijas birojs"700.00 EUR28.11.2014.
Par telpu remontdarbiemCSP 2014/2610.09.2014.22.09.2014.SIA "Jumis HB"14 049.77 EUR02.12.2014.
Par iekšējā auditā konstatēto neatbilstību un novērojumu novēršanuCSP 2014/2308.09.2014.19.09.2014.SIA "BSM konsultanti"19 856.00 EUR30.06.2015.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu DGINS 2014 konferences pasākumos 24.09.2014. un 25.09.2014.CSP 2014/25PIL 8.divi prim panta 16.daļa16.09.2014.SIA "Mielastu centrs"6 617.96 EUR25.09.2014.
Par IBM Lotus Notes licenču atjaunošanuCSP 2014/1804.08.2014.04.09.2014.SIA "Cyone"54 640 EUR17.11.2014.

Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksme signalizācijas sistēmas ierīkošanu un apkopi

CSP 2014/1929.07.2014.11.08.2014.AS "STA Grupa"55 850 EUR10.12.2014.
Par muzikālo priekšnesumu  DGINS konferences svinīgajās vakariņās---SIA "Ruleks"1750.00 EUR25.09.2014.
Par jūgendstila perioda speciālista (gida) pakalpojumiem DGINS konferences pasākumā---B.Buceniece120.00 EUR25.09.2014.
Par tehniskā nodrošinājuma un gida pakalpojumiem DGINS konferences pieņemšanā---D.Eglīte300.00 EUR24.09.2014.
Par muzikālo priekšnesumu  DGINS konferences pieņemšanā---V.Zinčenko370.00 EUR24.09.2014.
Par pilotprojektu IBM programmatūras uzstādīšanā---SIA "Cyone"2500 EUR12.09.2014.
Par mācību kursu pasniegšanuCSP 2014/22-26.08.2014.Valsts administrācijas skola1420 EUR12.09.2014.
Par telpu nomu---Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs470.38 EUR

24.09.2014.

Par fotogrāfa pakalpojumiem---SIA„Studio F64”788.40 EUR26.09.2014.
Par mācībām "Eiropas statistikas sistēma - veiksmīga prezidentūras norise"CSP 2014/21--Statistics Denmark2750 EUR29.08.2014.
Par ugunsdzēšamo aparātu apkopi---SIA "Baltijas ugunsdrošības serviss"407.63 EUR31.08.2015.
Koriģēšanas un rediģēšanas uzdevumu veikšana---G.Logina4 EUR par 1800 zīmēm, 10 EUR par 1 konsultācijas stundu31.01.2015.
Sarga uzdevumu veikšana---M.Kisļickisaptuveni 291.61 EUR, tai skaitā darba devēja nodokļa daļa24.09.2014.
Angļu valodas kursi CSP nodarbinātajiemCSP 2014/20PIL 8.divi prim panta 16.daļaPIL 8.divi prim panta 16.daļaValsts administrācijas skola2702.40 EUR30.04.2015.
Angļu valodas kursi CSP nodarbinātajiemCSP 2014/20PIL 8.divi prim panta 16.daļaPIL 8.divi prim panta 16.daļaRīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola12390.92 EUR11.03.2015.
Par gaisa kondicioniera apkopi Preiļu DSAC---SIA "Salang-P"545.55 EUR30.06.2019.
Par tipogrāfijas filmu izgatavošanu un piegādiCSP 2014/1709.07.2014.21.07.2014.SIA "McĀbols Poligrāfija"14 400.00 EUR3 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža vai līdz ar apjoma sasniegšanu
Par printeru nomu---SIA "Gardini"123.97 EUR + 0.012 par vienu izdruku26.09.2014.
Par drošības infrastruktūras atbalstuCSP 2014/1503.07.2014.14.07.2014.SIA "Opticom"41 934.00 EUR01.08.2017.

Par komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu

CSP 2014/11-16.06.2014.SIA "Latvia Tours"līdz 146 997.50 EUR20.07.2015.

Par pildspalvu ar apdruku piegādi

CSP 2014/1607.07.2014.18.07.2014.SIA "LGV"1755 EUR27.08.2014.
Par ilustrējoša video izveidi---SIA "Creative media group"3400.00 EUR15.09.2014.
Par telpu nomu---Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs "Mazā ģilde"2064.29 EUR25.09.2014.
Par DGINS 2014 konferences suvenīru izgatavošanu un piegādiCSP 2014/13PIL 8. divi prim panta 16.daļa17.06.2014.SIA "Daiļrades dizains"4393.50 EUR25.08.2014.
Par Informācijas sistēmas drošības audita veikšanuCSP 2014/1020.05.2014.02.06.2014.SIA "IT Centrs"3800 EUR29.08.2014.
Par starptautiskā datoru tīkla Internet nodrošināšanu---SIA "Latnet Serviss"3999 EUR27.05.2015.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas (AUATS) apkopes līgums---SIA  " FN Serviss"1178.16 EUR31.05.2015.
IBM Lotus notes datu bāžu uzlabošana---J.Baldiņš3925 EUR20.12.2014.
Par remontdarbu veikšanuCSP 2014/915.05.2014.26.05.2014.SIA "Jumis HB"86 514.47 EUR29.08.2014.
Par CSP telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 1, Lāčplēša ielā 3 un K.Valdemāra ielā 32CSP 2014/0813.05.2014.26.05.2014.SIA "Cleanhouse"26 354.38 EUR31.12.2014.
Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam (3.daļa)CSP 2014/0728.04.2014.12.05.2014.SIA "LBS-Konsultants"3100.00 EUR23.07.2014.
Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam (2.daļa)CSP 2014/0728.04.2014.12.05.2014.SIA "KIANG"1640.00 EUR23.07.2014.
Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam (1.daļa)CSP 2014/0728.04.2014.12.05.2014.Jānis Freimanis2100.00 EUR23.07.2014.
Par datu pārbaudi un kodēšanu---Zinaīda Magazeine1000 + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas18.07.2014.
CSP darbinieku komandējumu ceļojumu apdrošināšana (4 polises)---AAS "Balta"1 727.54 EUR09.05.2015.
Par drošības pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas DSAC---AS "G4S Latvia"1 239.84 EUR30.04.2017.
Par darbu Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojuma ietvaros---Inese Stars2500 EUR + darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas14.08.2014.
Par telpaugu kopšanu---SIA „Dārzs un Elegance”līdz 3 999.8 EUR31.12.2016.
Par telpu uzkopšanu Kuldīgā---SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"3732.12 EUR31.12.2015.
Mācību kursu pasniegšana---Valsts administrācijas skola1320 EUR23.04.2014. un 13.05.2014.
Par DGINS konferences mājas lapas izstrādi---SIA "Wunderkraut Latvia"2950 EUR02.06.2014.
Par automātiskās ugunsdrošības signalizācijas projektēšanas darbiem---SIA "Ugunsdrošības centrs"3950 EUR09.06.2014.
Par drukas iekārtu izejmateriālu uzpildi---SIA "BBTC Group"līdz 3900 EUR01.04.2015.
Pasažieru liftu un kravas pacēlāja ikmēneša tehniskā apkopeCSP 2014/0517.03.2014.28.03.2014.SIA Otis Latvia

215 EUR mēnesī

12 900 EUR 5 gados

31.03.2019.
Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm---I.Repša1715.00 EUR22.08.2014.
Par elektroniskās kases aparāta konsultēšanu un apkalpošanu---SIA "Freko"33.88 EUR10.03.2015.
EHIS pirmā viļņa (2008) apsekojuma veidlapas salīdzināšana ar jauno EHIS 2014 apsekojuma veidlapu---Dace Baltiņa1280.00 EUR30.04.2014.
Par informācijas sistēmas pilnveidošanuCSP 2014/217.01.2014.21.02.2014.SIA "iSoft Solutions"57 600 EUR10.12.2014.
Par apsardzes pakalpojumus sniegšanuCSP 2014/3PIL 8. divi prim panta 16.daļa18.02.2014.SIA "Rangs JNS"23 652.00 EUR28.02.2015.
Par USB atmiņu ar apdruku piegādi---SIA "PRO-BALTIC"3 996.00EUR31.03.2014.
Par tehniskā projekta izstrādi---SIA "Komunālprojekts"3 999.00 EUR15.07.2014.
Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu---SIA "Firmas.lv"2500.00 EUR13.02.2015.
Par printeru un toneru piegādi---SIA "ATEA"3815.54 EUR05.03.2014.
Par informācijas sistēmas „Sociālās statistikas datu noliktava” izstrādiCSP 2013/1608.08.2013.12.09.2013.SIA "iSoft Solutions"66 021.25 EUR09.09.2014.
Par veselības apdrošināšanu---AAS "Baltikums"114 398.48 EUR09.02.2015.
Par Statistikas gadagrāmatas 2013.gadam izgatavošanu un piegādiCSP 2014/0106.01.2014.17.01.2014.SIA "Zelta Rudens"4000.00 EUR24.02.2014.
Par viesnīcas pakalpojumiem DGINS 2014 konferences organizēšanai (viesnīca Radisson Blu Daugava)CSP 2013/23--SIA "Polar Bek Daugava"19 851.73 EUR26.09.2014.
Par dalību izstādē "Baltijas grāmatu svētki 2014"---SIA "BT 1"1437.50 EUR02.03.2014.
Par dažādu preču piegādi CSP gala patēriņam---SIA "Depo DIY"3999.99 EUR31.12.2014.
OCTA polise---If P&C Insurance AS Latvijas filiāle63.07 EUR11.01.2015.
OCTA polise---AAS "Gjensidige Baltic"46.75 EUR26.12.2014.
OCTA polise---AAS "Gjensidige Baltic"66.55 EUR05.01.2015.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle286.53 EUR10.01.2015.
Kasko polise---ERGO Insurance SE Latvijas filiāle331.17 EUR07.01.2015.
Par gaisa kondicionieru apkopi---SIA "Kondiserviss"2 467.26 EUR31.12.2014.
Par Centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu---SIA "Studio LV"Ls 2 710.05

31.12.2014.

Par robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2014.gadāCSP 2013/2111.10.2013.11.11.2013.SIA "SKDS"Ls 61 900.0031.12.2014.
Par printeru piegādi---SIA "ATEA"LS 2060.0020.12.2013.
Par lietotas automašīnas piegādi---SIA "ALD Automotive"4 132.23 EUR13.01.2014.
Par programmatūras licenču atjaunināšanuCSP 2013/2522.11.2013.03.12.2013.SIA "Baltijas Informācijas tehnoloģijas"Ls 18 600.0016.12.2013.
Intervētāju nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise---AAS "Balta"Eur 562.6731.12.2014.
OCTA polise---AAS "Balta"Ls 10.5709.03.2014.
Par tulkošanas programmatūras piegādiCSP 2013/2622.11.2013.03.12.2013.SIA "Mestako"Ls 3258.5116.12.2013.
Par eksperta piesaistīšanu---Marts EšenvaldsLs 500.0001.02.2014.
Par mācību novadīšanu---Valsts administrācijas skolaLs 1290.0012.12.2013.
Par autostāvvietas nomu Rīgā,Bruņinieku ielā 29/31---Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaEur 65.00 mēnesī31.12.2014.
Par garantētā barošanas tīkla paplašināšanu---SIA "Energolukss"Ls 2519.8530.11.2013.

Par vidējās klases automašīnas piegādi

CSP 2013/2209.10.2013.21.10.2013.SIA „Moller Auto Krasta”Ls 14 056.0823.01.2014.
Par mācību kursu efektīvas prezentācijas angļu valodā---Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolaLs 1586.7822.11.2013.
Īpašuma apdrošināšanas polise---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāleLs 2038.0014.10.2014.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise---Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāleLs 386.0014.10.2014.
Par ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 3 konstrukciju tehnisko apsekošanu---AS "Komunālprojekts"Ls 500.0004.11.2013.
Par elektroinstalācijas renovācijas darbiem---SIA "Jumis HB"Ls 2 637.8715.11.2013.
Par paklāju īri un nomaiņuCSP 2013/1827.08.2013.09.09.2013.SIA "TEPIX"Ls 10 127.2510.10.2018.
QPR procesu pārvaldības programmatūrā dokumentēto Centrālās statistikas pārvaldes statistikas ražošanas procesu kvalitātes iekšējais audits atbilstoši standartam ISO 9001:2008CSP 2013/2013.09.2013.24.09.2013.SIA "BSM konsultanti"Ls 17 300.0015.03.2014.
Par kompaktklases automašīnas piegādiCSP 2013/1905.09.2013.16.09.2013.SIA „Inchcape Motors Latvia”Ls 10 743.8018.12.2013.
Par RVS Horizon konsultāciju pakalpojumiem---SIA "FMS"Ls 100001.12.2013.
Par uzlabojumu veikšanu  mājaslapā sakarā ar pāreju uz euro---SIA  "Wunderkraut Latvia"Ls 130010.07.2014.
Par kurjerpasta pakalpojumiem---SIA "TNT Latvia"līdz Ls 2999.9909.09.2018.
Par atkritumu apsaimniekošanu---SIA "L&T"Ls 2 892.2401.09.2016.
Par nepārtrauktās barošanas bloku piegādi---SIA "Datakom"Ls 2 524.5026.09.2013.
Par KVM komutatora un aprīkojuma piegādi---SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"Ls 2 993.0020.09.2013.
Par ugunsdzēšamo aparātu apkopi---SIA "Baltijas ugunsdrošības serviss"Ls 286.3731.07.2014.
Par degvielas piegādiEM 2013/2611.04.2013.04.06.2013.SIA "Neste Latvija"Ls 20 900.0031.07.2015.
Par reprezentatīva video par CSP veidošanu---SIA "Filmu darbnīca"Ls 2000.0010.09.2013.
Par aizsargsegumu grīdai piegādi---SIA "Officeday Latvia"Ls 1126.8031.07.2013.
Par elektroenerģijas tirdzniecību   AS "Latvenergo"līdz Ls 70 00031.10.2014.
MDV-ISDAVS pilnveidošana ar mērķi uzlabot sistēmas funkcionalitātiCSP 2013/929.04.2013.03.06.2013.SIA "iSoft Solutions"Ls 30 00010.12.2013.

Par drukas iekārtu izejmateriālu uzpildīšanu vai atjaunošanu

---SIA "BBTC Group"līdz Ls 2500.0025.12.2013.

Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam

CSP 2013/1214.05.2013.27.05.2013.SIA "LBS-Konsultants"Ls 1200.0030.04.2014.

Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam

CSP 2013/1214.05.2013.27.05.2013.SIA "KIANG"Ls 1100.0030.04.2014.

Par būvniecības cenu informācijas nodrošināšanu Eurostat projektam

CSP 2013/1214.05.2013.27.05.2013.J.FreimanisLs 1520.0030.04.2014.
Par remontdarbu veikšanuCSP 2013/14Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu27.05.2013.SIA "UL Nami"Ls 49 770.9008.09.2013.
Horizon sistēmas atbalsts pārejai no LVL uz EUR pamatvalūtuCSP 2013/13Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu15.05.2013.SIA "FMS"14 319.5430.12.2014.

Par apmācību programmas „CSP izstrādāto statistikas ražošanas procesu īstenošana un pilnveidošana atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām, izmantojot QPR procesu pārvaldības programmatūru” sagatavošanu un apmācību īstenošanu

CSP 2013/11Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu26.04.2013.SIA "BSM konsultanti"Ls 8 000.0020.12.2013.
CSP darbinieku komandējumu ceļojumu apdrošināšana (4 polises)---AAS BaltaEUR 699.9109.05.2014.
Ligitas Billes uzņēmuma līgums par Lauku saimniecību reģistra izrakstu precizēšanu---Ligita BilleLs 967.90 ar visiem nodokļiem14.06.2013.
Sarmītes Baltiņas uzņēmuma līgums par Lauku saimniecību reģistra izrakstu precizēšanu---Sarmīte BaltiņaLs 967.90 ar visiem nodokļiem14.06.2013.
Par starptautiskā datoru tīkla Internet nodrošināšanu---SIA "Latnet Serviss"LS 241.67 mēnesī, Ls 2900.04 gadā27.05.2014.
Par pildspalvu ar apdruku piegādi---SIA "Officeday Latvia"Ls 1575.0028.06.2013.
Par telpu nomu Baltijas valstu statistikas sanāksmes nodrošināšanai---

Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība

Ls 558.4031.05.2013.
Mediju monitoringa pakalpojuma iepirkuma līgums---SIA " Mediju Monitorings"Ls 175 mēnesī, Ls 2100 gadā21.04.2014.
Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkopi---SIA " FN-Serviss"Ls 69 mēnesī, Ls 828 gadā14.04.2014.

Par kancelejas preču  piegādi

---SIA „Hermess”Ls 2 999.0031.12.2013.

Par biroja tehnikas iekārtu tehnisko apkalpošanu

---SIA "Eiropas Servisa Centrs"Ls 1620.0030.04.2016.
Par virtualizācijas klāstera jaudas un pieejamības paaugstināšanuCSP 2013/304.02.2013.02.04.2013.SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"Ls 162 000.0004.06.2013.
2013.gada Mājsaimniecības patēriņa izdevumu dienasgrāmatu, ieskaitot Individuālo dienasgrāmatu kontrole, ievads un  kodēšanaCSP 2013/720.02.2013.04.03.2013.Vineta DārznieceLs 3500 (ieskaitot darba ņēmēja ienākuma nodokli un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)18.12.2013.
Par elektroniskās kases aparāta konsultēšanu un apkalpošanu---SIA FrekoLs 23.9710.03.2014.
SOPA datu bāzes pieprasījuma izstrāde---SIA ZZ DatsLs 991.7428.03.2013.

Par semināra pasniegšanu

---Valsts administrācijas skolaLs 578.5115.03.2013.
Par robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu no 01.03.2013. līdz 28.12.2013.CSP 2013/218.01.2013.18.02.2013.Pētījumu centrs SIA "SKDS"Ls 62 300.0028.12.2013.
Par SSL sertifikātu piegādiCSP 2013/512.02.2013.25.02.2013.SIA "DPA"Ls 4 705.3819.03.2013.
Par automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkopi---SIA "Jumis HB"Ls 76828.02.2014.
Par apsekojuma veikšanu---Ilze RepšaLs 967.00 + 24.09 % (darba devēja VSAOI)31.07.2013.
CSP diennakts apsardzes pakalpojumsCSP 2013/6Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu21.02.2013.SIA "RANGS JNS"Ls 16 644.0028.02.2014.

Par angļu valodas apmācību veikšanu

CSP 2013/4Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu04.02.2013.SIA "VMC VALODA"Ls 11 556.0030.06.2013.
Par pasta pakalpojumiem uz 3 gadiemCSP 2012/22-20.11.2012.VAS "Latvijas Pasts"Ls 73 529.0031.12.2015.
Blaise programmatūras atjaunošanas pakalpojuma līgumsCSP 2013/1Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu08.01.2013.Nīderlandes statistikaEUR 842531.05.2013.
Par robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2013.gada februārī---Pētījumu centrs SIA "SKDS"Ls 2950.0028.02.2013.
Par dalību izstādē "Latvijas grāmatu izstāde 2013"---Izstāžu sabiedrība SIA "BT1"Ls 1010.2803.03.2013.
Par statistikas gadagrāmatas 2012 izgatavošanu un piegādiCSP 2012/2528.12.2012.10.01.2013.SIA "Zelta Rudens"2600.0012.02.2013.
Mobilā telefona iegāde---SIA "Latvijas mobīlais telefons"Ls 16925.10.2014.
Par Tautas skaitīšanas datu pārbaudi---Gatis AndersonsLs 560 + 24.09 % (darba devēja VSAOI)31.01.2013.
Par telpaugu kopšanu un floristikas materiālu piegādi----Ls 984.00 par telpaugu kopšanu + par floristikas materiāliem pēc faktiskā pasūtījumu skaita. Kopā: ne vairāk kā Ls 2999.0030.04.2014.

Par gaisa kondicionēšanas iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apkopi

---

SIA „COMMODUS”

Ls 2824.6031.08.2017.
IMPULSS uzturēšana uz trīs gadiemCSP 2012/24Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.viens prim panta desmito daļu26.11.2012.SIA "Tieto Latvia"Ls 482431.12.2015.
CSP intervētāju nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise---AAS BaltaLs 450.1931.12.2013.
Microsoft licenču nomaEM 2012/3824.08.2012.22.10.2012.SIA "Datakom"Ls 384 337.5131.08.2015.

Par datoru piegādi

---AS "Capital"Ls 1 309.5020.12.2012.
Par vadības procesu izstrādi QPR---SIA "BSM konsultanti"Ls 2 800.0002.04.2013.
Par apmeklētāju krēslu piegādi---SIA "Lumini"Ls 1572.0020.12.2012.
Uzkrāto pensiju saistību prognozēšanas programmatūras (modeļa) piegādeCSP 2012/14-10.08.2012.Albert-Ludwigs-Universität FreiburgEUR 15 500.0031.10.2013.
Līgums par LATNET pakalpojumu sniegšanu---SIA "LATNET datu centrs"Ls 60.50 par pieciem gadiem20.11.2017.

 Par Centralizētas QPR procesu dokumentēšanas un vadības rīka apkalpošanu un uzturēšanu

---SIA „Studio LV”Ls 2 638.8731.12.2013.

Par gaisa kondicionieru apkopi

---SIA „KONDISERVISS”Ls 1 708.2830.11.2013.
Par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas remontdarbiem---SIA "Jumis HB "Ls 2359.6621.12.2012.

Par bezvadu tīkla iekārtas piegādi

---SIA "Opticom"Ls 1 962.9517.12.2012.
Trīs mobilo telefonu iegāde---SIA "LMT"Ls 41725.10.2014.
HORIZON uzturēšanas līgums pie vispārīgās vienošanās nr. VRAA/2011/38/AK/CI-56PK „Par standarta programmatūras ražotāja standarta programmatūras atbalsta pakalpojumu sniegšanu elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” ietvarosPirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā--SIA "FMS"-08.11.2013.
Par svaru sistēmas izstrāde Būvniecības izmaksu indeksa aprēķiniemCSP 2012/2302.11.2012.13.11.2012.SIA „LBS-Konsultants”Ls 10 080.0019.02.2013.
Datu pārraides tīkla komutatoru piegādeCSP 2012/1704.09.2012.08.10.2012.SIA "OptiCom"Ls 33 504.4607.12.2012.

Par datu ievades aplikācijas izstrādi

---SIA „Charlene”Ls 2 950.0030.01.2013.

Par apmācību veikšanu

CSP 2012/20-29.10.2012.SIA „Baltijas Datoru Akadēmija"Ls 4 320.0020.12.2012.

Par informatīvi konsultatīvu pakalpojumu sniegšanu

CSP 2012/20-29.10.2012.SIA „Predictive Solutions”Ls 1 350.0006.11.2012.
Transportlīdzekļa KASKO apdrošināšana---AAS "Ergo"Ls 153.0223.10.2013.
Vienošanās par HORIZON saskaņošanas moduļa  iepirkumuPirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā--SIA "FMS"Ls 10 340.1830.09.2013.

Par CSP informācijas sistēmas drošības auditu

CSP 2012/1905.10.2012.16.10.2012.SIA "DPA"Ls 3 864.0003.12.2012.
Par dažādu preču piegādi CSP gala patēriņam---SIA "Depo DIY"Ls 3630.0031.12.2014.
Par apmācību programmas sagatavošanu un novadīšanu---SIA "Creative technologies"Ls 840.0031.10.2012.

Par 2012.gada lauku saimniecību apsekojuma par ābeļu stādījumiem datu kontroli, ievadu un analīzi

---L.BilleLs 1040.0014.12.2012.

Par 2012.gada lauku saimniecību apsekojuma par ābeļu stādījumiem datu kontroli, ievadu un analīzi

---S.BaltiņaLs 1040.0014.12.2012.

Par datortīkla un elektrības daļu piegādi

---SIA „KLINKMANN LAT”Ls 1 240.5607.11.2012.
Par CSP kustamā un nekustamā īpašuma apdrošināšanu---AAS "If P&C Insurance" Latvijas filiāleLs 2439.9614.10.2013.
Par 6.stāva Lāčplēša ielā 1, Rīgā remontdarbiemCSP 2012/1804.09.2012.17.09.2012.SIA "UL nami"Ls 25 674.3510.12.2012.
Par APC temperatūras kontroles sistēmas piegādi---AS "Capital"Ls 708.2617.10.2012.
OCTA apdrošināšana---AAS "Ergo"Ls 35.5109.09.02013.

Par informācijas ievadīšanu

-

-

-

L.Reinfelde

Ls 470.00 + darba devējā sociālās apdrošinašanas iemaksa

28.09.2012.

Par rezerves daļu disku masīvam piegādi

-

-

-

SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”

Ls 2381.00

04.09.2012.

Par elektrotīklu un apgaismojuma remontdarbiem

-

-

-

SIA "Gizeks"

Ls 2871.84

15.11.2012.

Par ekskursijas organizēšanu Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas semināra dalībniekiem

-

-

-

SIA "SKAISTO SKATU AĢENTŪRA"

Ls 1039.00

26.08.2012.

Par saviesīgo pasākumu nodrošināšanu semināra dalībniekiem

-

-

-

SIA "Akācija E.V."

Ls 984.00

28.08.2012.

Par e-pārskata sistēmas pilnveidošanu

CSP 2012/10

03.07.2012.

06.08.2012.

SIA "iSoft Solutions"

Ls 47 000.00

17.12.2012.

Par pasta pakalpojumu nodrošināšanu uz 4,5 mēnešiem

CSP 2012/16

 

 

VAS "Latvijas Pasts"

Ls 13 720.00

31.12.2012.

Par svaru sistēmas izstrādi Būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos (5.daļa)

CSP 2012/15

26.07.2012.

06.08.2012.

K.Plakhins

Ls 690.00

30.11.2012.

Par svaru sistēmas izstrādi Būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos (3.daļa)

CSP 2012/15

26.07.2012.

06.08.2012.

SIA "SKIZO"

Ls 1300.00

30.11.2012.

Par tāmes un projekta sagatavošanu elektrotīkla remontam

 

 

 

SIA "Jumis HB"

Ls 2260.00

07.11.2012.

Par piekļuvi Eiropas biznesa reģistram

CSP 2012/12

 

16.07.2012.

SIA "LURSOFT IT"

līdz Ls 4132.23

05.08.2017.

Par informācijas iegūšanu no LR Uzņēmumu reģistra datu bāzes

CSP 2012/13

05.07.2012.

16.07.2012.

SIA "CREFO rating"

Ls 8 000.00

02.08.2017.

  Par telpu nomu Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas semināra nodrošināšanai

 

 

 

Vidzemes augstskola

Ls 445.00

28.08.2012.

   

 

      

Par ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) nodrošināšanu

Baltijas-Ziemeļvalstu-Ukrainas

semināra dalībniekiem

 

 

 

SIA "Mēbeļu kombināta ēdnīca"

Ls 476.00

28.08.2012.  

Padziļināta tautas skaitīšanas datu analīze

 

 

 

A.Bērziņš

Ls 900

30.09.2012.

Par CSP ēdnīcas ieejas remontdarbu veikšanu

 

 

 

SIA "Jumis HB"

Ls 2345.72

20.08.2012.

SCORUS mājaslapas izveide

 

 

 

D.Ābols

Ls 225.00

27.07.2012.

CSP apakšprocesu izstrāde QPR

CSP 2012/9

12.06.2012.

25.06.2012.

SIA "BSM konsultanti"

Ls 14 000.00

21.12.2012.

Par programmatūras izmaiņu izstrādi un piegādi

 

 

 

AS "Exigen Services Latvia"

Ls 976.25

09.08.2012.

Uzlabojumu izstrāde CSP mājaslapai

 

 

 

L.Reinfelde

Ls 940.00

14.09.2012.

Par pētījumu par pašvaldību vērtējumu statistiku veikšanu

 

 

 

O.Krastiņš

Ls 2 000

15.11.2012.

Par ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi

 

 

 

SIA "Vesmann"

Ls 527.70

29.06.2013.

20 planšetes tipa datoru piegāde

CSP 2012/8

06.06.2012.

18.06.2012.

SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"

Ls 8 600.00

26.07.2012.

Mācību kursa pasniegšana

 

 

 

M.Knoks

Ls 165.00

05.07.2012.

Par degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegādi

EM 2012/05

23.02.2012.

30.03.2012.

SIA "LUKoil Baltija R"

Ls 9 900.00

01.07.2013.

Par tipogrāfijas jumta remontdarbiem

CSP 2012/6

10.05.2012.

29.05.2012.

SIA "HB serviss"

Ls 28 978.56

24.08.2012.

Par kravas lifta 1.stāva durvju portāla remontu

 

 

 

SIA "Recept Holding Lifts"

Ls 192.28

01.07.2012.

Preiļu datu savākšanas un apstrādes centra ieejas trepju remonts

 

 

 

SIA Nams-P

Ls 419.01

28.06.2012.

Datu ievads

 

 

 

Zane Šteinmane

Ls 781.77

06.07.2013.

CSP darbinieku komandējumu ceļojumu apdrošināšana (4 polises)

 

 

 

AAS Balta

EUR 1314.29

09.05.2013.

Pieaugušo izglītības apsekojuma ieviešana 2011.-2012.g. Izglītības mainīgo lielumu pārskatīšana ES Darbaspēka apsekojumā

CSP 2012/7

21.05.2012.

04.06.2012.

Agrita Mičule

Ls 3000

07.09.2012.

Par gaisa kondicionēšanas iekārtu pārvietošanu

 

 

 

SIA "Friteks LV"

Ls 2664.40

07.06.2012.

Par gaisa kondicionēšanas iekārtas piegādi, uzstādīšanu un apkopi Preiļu DSAC

 

 

 

SIA "SALANG-P"

Ls 1144.07

05.06.2014.

Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam

CSP 2012/5

10.05.2012.

22.05.2012.

Jānis Freimanis

Ls 960.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI)

11.07.2012.

Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam

CSP 2012/5

10.05.2012.

22.05.2012.

Kims Plakhins

Ls 1090.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI)

11.07.2012.

Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam

CSP 2012/5

10.05.2012.

22.05.2012.

Inta Kalēja

Ls 1150.00

11.07.2012.

Par metodoloģiskās palīdzības sniegšanu iedzīvotāju skaita pārrēķinu veikšanai

 

 

 

Juris Krūmiņš

Ls 900

31.08.2012.

Par gaisa kondicionēšanas iekārtu demontāžu un montāžu

 

 

 

SIA "Jumis HB"

249.63

11.05.2012.

Par kosmētisko remontu

 

 

 

SIA "Jumis HB"

Ls 2458.60

02.06.2012.

Par elektroaudita veikšanu

 

 

 

SIA "Jumis HB"

Ls 2262.00

06.06.2012.

Par apsekojuma veikšanu

CSP 2012/4

22.03.2012.

02.04.2012.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Ls 11 176.00

15.07.2013.

Par viesnīcas pakalpojumiem ESSnet sanāksmes organizēšanai

CSP 2012/3

 

 

SIA "HWS Management" viesnīca "Avalon Hotel"

Ls 2374.05

20.06.2012.

Par normatīvo aktu informācijas sistēmas lietošanu

 

 

 

SIA "Komerccentrs DATI grupa"

Ls 2306.56

01.07.2017.

Par apsekojuma veikšanu

 

 

 

Sarma Sproģe

Ls 1045.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI)

31.07.2012.

Par darbu granta projekta ietvaros

 

 

 

Inese Stars

Ls 1440.00 + 24.09 % (darba dēvēja VSAOI) 

31.08.2012.

Par pildspalvu ar apdruku piegādi

 

 

 

SIA " Officeday Latvia"

Ls 1350.00

14.05.2012.

Par elektroenerģijas tirdzniecību

 

 

 

AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls"

līdz Ls 70 000

30.06.2013.

Par metodoloģijas izstrādi par slāpekļa un fosfora satura novērtēšanu lauksaimniecības produkcijā

CSP 2012/1

03.02.2012.

14.02.2012.

Aldis Kārkliņš

Ls 7490.00

28.06.2013.

Par darbu granta projekta ietvaros

 

 

 

Ģirts Briģis

Ls 1228.49

16.04.2012.

Par QPR licences piegādi

 

 

 

SIA "STUDIO LV"

Ls 1180.71

13.03.2012.

Par Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontroli, ievadu un kodēšanu

CSP 2012/2

13.02.2012.

24.02.2012.

Liāna Lilenblate - Sipko

Ls 3500.00

18.12.2012.

Par veselības apdrošināšanu

EM 2011/67

07.10.2011.

21.11.2011.

Compensa Life Vienna Insuranse Group SE Latvijas filiāle

79 344.00

09.02.2013.

Par serveru telpas piekļuves  un videonovērošanas sistēmas ierīkošanu

 

 

 

SIA "SPX"

Ls 2669.34

29.02.2012.

Par datu pārraides pakalpojumu saņemšanu

CSP 2011/27

09.11.2011.

21.11.2011.

SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

Ls 5992,56 trīs gados

11.12.2014.

Par datu apstrādes pakalpojumiem

CSP 2011/32

 

22.12.2011.

SIA " Lursoft IT"

Ls 7139,56 četros gados

08.01.2016.

Par Lursoft datu bāžu izmantošanu

CSP 2011/32

 

22.12.2011.

SIA " Lursoft IT"

Ls 7868,64 četros gados

08.01.2016.

Par telpaugu kopšanu un floristikas materiālu piegādi

 

 

 

SIA "Dārzs un Elegance"

Ls 360 + par faktisko piegādi līdz Ls 490 gadā

31.12.2012.

Par metodoloģisko materiālu tulkojumu un lingvistiskās versijas sagatavošanu Invaliditātes un sociālās iekļaušanas apsekojuma anketas un intervētāju instrukcijas testēšanai

 

 

 

Dace Baltiņa

Ls 1230.00

20.02.2012.

Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2012.gadā

 

CSP 2011/23

25.10.2011.

28.11.2011.

Pētījumu centrs SIA "SKDS"

64 720.00

31.12.2012.

Par viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA Transporta informācijas aģentūra"

Līdz Ls 2 999.99 trīs gadu periodā

31.12.2014.

LETAS datu bāžu izmantošana

CSP 2011/31

 

15.12.2011.

SIA "LETA"

Ls 11 583.18

31.12.2014.

BNS datu bāžu izmantošana

CSP 2011/31

 

15.12.2011.

SIA "BNS-Latvija"

Ls 4428.00

31.12.2014.

Par programmatūras piegādi

CSP 2011/30

30.11.2011.

12.12.2011.

SIA "STUDIO LV"

Ls 16 248.83

24.12.2011.

Par reprezentācijas materiālu piegādi

 

 

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"

Ls 485.00

20.12.2011.

Metāla plauktu piegāde

 

 

 

A/S "AJ Produkti"

Ls 2621.85

20.12.2011.

Par Statistikas gadagrāmatas 2011 izgatavošanu un piegādi

CSP 2011/28

15.11.2011.

28.11.2011.

SIA "Talsu tipogrāfija"

Ls 3315.00

27.12.2011.

Par licenču piegādi

CSP 2011/21

18.10.2011.

21.11.2011.

SIA "DPA"

22 621.36

27.12.2011.

Blaise programmatūras licenču iepirkums 1 gadam

CSP 2011/26

Nav publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.viens prim panta desmito daļu

Nav

Nīderlandes statistika

EUR 16 850

30.11.2012.

Par novadu kartes izgatavošanu

 

 

 

SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta"

Ls 170.00

30.11.2011.

Par CSP informācijas sistēmas drošības auditu

CSP 2011/24

28.10.2011.

08.11.2011.

SIA "DPA"

Ls 4 972.50

21.12.2011.

Par pārrēķina matricas izstrādi datu pārrejai no NACE 1.1.red. uz NACE 2.red.

 

 

 

A.Vanaga

Ls 980

29.02.2012.

Par disku masīvu piegādi un uzstādīšanu

CSP 2011/22

20.10.2011.

31.10.2011.

SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas"

Ls 10 704.00

08.12.2011.

Korporatīvā īpašuma apdrošināšanas polise (CSP kustamā un nekustamā manta)

 

 

 

AS Unibrokker

Ls 2139.97

14.10.2012.

Par gaisa kondicionēšanas iekārtu apkopi

 

 

 

SIA "FRITEKS LV“

Ls 1340

30.10.2012.

Par monitoru piegādi

 

 

 

SIA “Biroja tehnikas servisa centrs”

Ls 2996.40

27.11.2011.

51 autotransporta izmantošanas līgums saskāņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu

 

 

 

51 CSP darbinieks

nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi - 1.5 santīmi par katru atskaitē fiksēto nobraukto km; degvielas izdevumi

31.12.2012.

Par apmācību novadīšanu

 

 

 

IU „DR.MM”

Ls 276

26.10.2011.

KASKO apdrošināšana

 

 

 

AAS "Ergo"

Ls 138.88

23.10.2012.

OCTA apdrošināšana

 

 

 

AAS "Ergo"

Ls 47.88

09.09.2012.

Par medikamentu cenu nodrošināšanu

 

 

 

SIA "Aptieku un ārstniecības iestāžu informācijas birojs"

Ls 475.8

06.12.2011.

Par licenču piegādi

 

 

 

SIA "DPA"

Ls 1272.52

31.10.2011.

Par CSP datorklases remontdarbu veikšanu

CSP 2011/19

24.08.2011.

05.09.2011.

SIA "JUMIS HB"

Ls 20 711.42

07.12.2011.

Portatīvo datoru piegāde

CSP 2011/20

15.09.2011.

26.09.2011.

SIA "Atea"

Ls 14 796.00

14.11.2011.

Par apmācību programmas “CSP statistikas ražošanas procesu standartizācija un vadība atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām” sagatavošanu un apmācību īstenošanu

CSP 2011/18

 

 

SIA "BSM konsultanti"

Ls 19 600.00

22.06.2012.

Par metadatu vadītas integrētās statistisko datu

 apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) pilnveidošanu

CSP 2011/12

21.06.2011.

19.08.2011.

SIA "iSoft Solutions"

Ls 197 000

23.12.2011.

Datorprogrammu Ms Excel un Ms Access apmācību pakalpojumi

CSP 2011/17

 

15.08.2011.

SIA "Baltijas Datoru akadēmija"

Ls 12 960.00

31.12.2011.

Informācijas datu plūsmu satura kontroles sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana

CSP 2011/15

11.07.2011.

15.08.2011.

SIA "OptiCom"

Ls 28 825.05

29.08.2014.

Par resursu vadības sistēmas Horizon konsultāciju pakalpojumiem

CSP 2011/16

12.07.2011.

25.07.2011.

SIA "FMS"

Ls 10 000.00

16.08.2013.

Serveru telpas remonts Rīgā, Lāčplēša ielā 1

CSP 2011/14

12.07.2011.

28.07.2011.

SIA "Būve un Remonts"

Ls 12 041.91

28.10.2011.

Tipogrāfijas filmu izgatavošana un piegāde

CSP 2011/13

08.07.2011.

19.07.2011.

SIA "McĀbols poligrāfija"

Ls 3.50 par vienu filmu

01.08.2014.

Microsoft programmatūras noma uz vienu gadu

EM 211/37

 

 

SIA "DPA"

Ls 75 297.93

31.08.2012.

Par telefonijas modernizēšanas un ieviešanas projekta izstrādi

 

 

 

SIA “Baltic Premier Partners”

Ls 1280.00

29.08.2011.

Par obligāto veselības pārbaužu veikšanu

CSP 2011/11

 

30.06.2011.

SIA "Veselības centrs 11-1"

Ls 8485.00

31.12.2013.

Par komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu

CSP 2011/8

 

29.04.2011.

SIA "Averoja"

atbilstoši pasūtīto aviobiļešu kopējai maksai

18.07.2014.

Par ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi

 

 

 

SIA "Vesmann"

Ls 929.40

05.07.2012.

CSP ēku Lāčplēša ielā 1 un Lāčplēša ielā 3 bēniņu un jumta remontdarbi

 

 

 

SIA "Būve un remonts"

Ls 5890.16

30.09.2011.

Vēstuļu frankējamo mašīnu tehniskā apkope

 

 

 

SIA "Posttech"

Ls 18.90 par reizi

12.05.2015.

Četras ceļojumu apdrošināšanas polises

 

 

 

AAS Balta

EUR 869.36

09.05.2012.

Video domofona COMMAX uzstādīšana

 

 

 

SIA "Dialogs S"

Ls 237.70

22.06.2011.

Par kosmētiskā remonta veikšanu

 

 

 

SIA “Aiva Plus”

Ls 3138.58

17.07.2011.

Par drošības infrastruktūras drošības risinājuma izveidošanu, atbalstu un uzturēšanu

CSP 2011/6

20.04.2011.

27.05.2011.

SIA „OptiCom”

Ls 30 886,20

31.05.2014.

Par Twinning projekta izpildi

 

 

 

J.Minkevica

Ls 200.00

27.06.2011.

Par Twinning projekta izpildi

 

 

 

E.Markaine

Ls 200.00

27.06.2011.

Par komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu 2 mēnešus

CSP 2011/10

-

19.05.2011.

SIA "Averoja"

Ls 16 762.17

19.07.2011.

MDV-ISDAVS CAWI papildināšana

 

 

 

SIA iSoft Solutions

Ls 1200

31.05.2011.

Poligrāfijas materiālu un papīra piegāde

CSP 2011/7

13.04.2011.

26.04.2011.

SIA Officeday Latvia

SIA Poligrāfijas apgāds

SIA Hermess

Ls 12 298.78

viena gada laikā no līgumu spēkā stāšanās brīža

Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm 2011-2012- būvniecības cenu informācija

CSP 2011/9

14.04.2011.

27.04.2011.

J.Freimanis

K.Plakhins

I.Kalēja

Ls 3569

11.07.2011.

Par renovācijas un interjera dizaina projekta izstrādi

 

 

 

SIA "Eja"

Ls 790.00

01.06.2011.

Par CSP telpu un teritorijas uzkopšanu Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un 3 

CSP 2010/36

15.10.2010.

09.12.2010.

SIA "Cleanhouse"

Ls 84696.48     3 gadu periodā

01.05.2014.

Par drošības pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas DSAC 

 

 

 

AS "G4S Latvia"

Ls 20 mēnesī

30.04.2014.

Par kancelejas preču, aplokšņu un uzlīmju piegādi

CSP 2011/5

10.03.2011.

21.03.2011.

SIA “Officeday Latvia”

1.daļa Ls

3240.66

 2.daļa 4933.21

10.04.2011.

Par saimniecības preču piegādi

CSP 2011/4

10.03.2011.

21.03.2011.

SIA “Prāna Ko”

Ls 3682.89

10.04.2012.

Par suvenīru piegādi

 

 

 

SIA "Watermelon"

Ls 1 255.00

26.04.2011.

Par datu bāzes izmantošanu

 

 

 

SIA "BNS-Latvija"

Ls 123.00 mēnesī

31.12.2011.

TS 2011 telpu apsardze

 

 

 

SIA Apsardze Rīga

Ls 20 mēnesī

30.06.2011.

Par pildspalvu ar apdruku piegādi

 

 

 

SIA Officeday Latvia

Ls 1259.00

29.04.2011.

Par elektroniskā kases aparāta apkalpošanu

 

 

 

SIA Freko

Ls 23.77

10.03.2012.

TS 2011 telpu apsardze

 

 

 

SIA Ave Lat Sargs

Ls 12 mēnesī

30.06.2011.

Transporta pakalpojumi TS 2011 vajadzībām

 

 

 

SIA Humus

Ls 7.20 par stundu un degvielas izmaksas pēc fakta

30.06.2011.

Par skaitīšanas iecirkņu karšu izdrukāšanu un piegādi

CSP 2011/1

24.01.2011.

04.02.2011.

Biedrība "Rīgas Aromaterapijas Skola"

Ls 1964.60

11.03.2011.

TS 2011 telpu apdrošināšana

 

 

 

AA Baltijas apdrošināšanas nams

Ls 27.50

30.06.2011.

TS 2011 darbinieku apdrošināšana

 

 

 

AAS Balta

Ls 78.46

31.05.2011.

Par pulksteņu un maisiņu piegādi

 

 

 

SIA “ROI Latvia”

Ls 585.85

17.03.2011.

Mājsaimniecības budžeta apsekojuma anketu kontrole, ievads un kodēšana

CSP 2011/3

08.12.2011.

21.02.2011.

Vineta Dārzniece

Ls 3500.00

15.12.2011.

Par statistisko pakalpojumu veikšanu

CSP 2011/2

03.02.2011.

14.02.2011.

Olģerts Krastiņš

5800.00

31.12.2011.

Par  BANK LINK  lietošanu

 

 

 

AS "Swedbank"

Ls 625.00

15.02.2012.

Par iedzīvotāju informēšanu

 

 

 

SIA "Lattelecom BPO"

Ls 20.80

31.05.2011.

Par interneta pakalpojuma saņemšanu

 

 

 

SIA "Lattelecom"

Ls 1334.00

30.06.2011.

Par DIGI::LINK pakalpojuma sniegšanu

 

 

 

AS "Citadele"

Ls 1200.00

16.02.2016.

Par iedzīvotāju informēšanu par TS informatīvo bezmaksas tālruni un TS mājas lapu www.tautasskaitisana.lv

 

 

 

Uzziņu dienests 1188

Ls 20.80

15.05.2011.

Par bezvadu interneta pakalpojuma saņemšanu

 

 

 

SIA "LMT"

Ls 2998.75

15.06.2011.

Par informācijas sitēmu auditu

 

 

 

SIA "IT Centrs"

Ls 2800.00

27.02.2011.

Par telefonu centrāles nomu

 

 

 

SIA "Eiroparks"

Ls 865.00

30.06.2011.

Deratizācijas, dezinsekcijas un dezinfekcijas veikšana Rīgā, Lācplēša ielā 1 

 

 

 

SIA SLAZDS-C

Ls 220

31.12.2011.

Dalība izstādē "Baltijas grāmatu svētki 2011" 

 

 

 

SIA Izstāžu sabiedrība BT1

Eur 1418.50

06.03.2011.

Par telefonu aparātu un operatoru garnitūru piegādi

 

 

 

SIA "Eiroparks"

Ls 1215.00

17.02.2011.

Ventspils Tautas skaitīšanas iecirkņa telpu apsardzes līgums

 

 

 

SIA Evor Kurzeme

Ls 30 mēnesī

30.06.2011.

I.Starovoitovas uzņēmuma līgums par tulkošanas un rediģēšanas darbiem TS2011 vajadzībām

 

 

 

I.Starovoitova

Ls 15 par 1000 vārdiem

30.06.2011.

CSP telpaugu apkopšana

 

 

 

SIA Dārzs un elegance

Ls 360

31.12.2011.

Kancelejas preču iepirkums TS 2011 vajadzībām 37 iecirkņu apgādei

 

 

 

SIA Officeday

Ls 1044.38

11.02.2011.

37 telpu nomas līgumu Latvijas pilsētās un novadu centros par telpu nomu  TS 2011.vajadzībām

 

 

 

37 līgumslēdzējas puses

 

30.06.2011.

Saimniecības preču piegāde TS2011 vajadzībām 37 iecirkņu apgādei

 

 

 

SIA Selding

Ls 1840.34

11.02.2011.

2011.gada tautas skaitīšanas datorsomu apdruka

 

 

 

A/S Reklāmdruka

Ls 2482,27

14.02.2011.

Kapitāla veidošanas aprēķina faktiskajās un salīdzināmajās cenās veikšana un pārrēķinu maketa izveide

 

 

 

I.Vēvere

Ls 1410

18.04.2011.

Par informatīvo materiālu piegādi

 

 

 

SIA "LETA"

Ls 2 268

31.12.2011.

Par 2011.gada tautas skaitīšanas informatīvās vēstules nosūtīšanu

CSP 2010/42

 

 

VAS "Latvijas Pasts"

Ls 129 008

01.03.2011.

Par Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšanu 2011.gadā 

CSP 2010/39

15.11.2010.

13.12.2010.

Pētījumu centrs SIA "SKDS"

Ls 67 584.57 

31.12.2011.

Par portatīvo datoru un printeru nomu un apkalpošanu 

CSP 2010/33

27.09.2010.

15.11.2010.

Piegādātāju apvienība SIA ATEA un SIA BIT 

Ls 598 578.75

15.06.2011.

CSP intervētāju apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

 

 

 

AAS Balta

Ls 414.99

31.12.2011.

Autostāvvietas nomas līgums par stāvvietu n.39 Bruņinieku ielā 29/31

 

 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Ls 396.72

31.12.2011.

Par CSP lietu par 1997.gadu nodošanu valsts arhīvam glabāšanai 

 

 

 

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija

Ls 301.84

17.12.2010.

Par CSP gadagrāmatu izgatavošanu un piegādi

CSP 2010/40

16.11.2010.

29.11.2010.

SIA "Jelgavas tipogrāfija"

Ls 4039.63

31.01.2011.

Par informatīvo materiālu izvietošanu 621 teritoriālajā VAS Latvijas Pasts nodaļā

CSP 2010/41

-

23.12.2010.

VAS Latvijas Pasts

Ls 8445.00

31.05.2011.

Par kakla lenšu piegādi

 

 

 

AS Reklāmdruka

Ls 1320.00

15.02.2011.

Sniega izvešanas pakalpojumi

 

 

 

SIA L&T

Ls 6.40 par m3

01.05.2011.

Centrālās statistikas pārvaldes darbinieku apmācības un CSP atbilstības novērtējuma standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām sagatavošana

 

 

 

SIA BSM Konsultanti

Ls 2995

11.02.2011.

Kandidātu datu bāzes pakalpojumu līgums

 

 

 

SIA Talentor Latvia

Ls 2900

29.12.2010.

Par resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšanu

CSP 2010/38

09.11.2010.

22.11.2010.

SIA FMS

Ls 7328

2 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža

E-kataloga sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums

 

 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

 

Integrētas 2011. gada tautas skaitīšanas Latvijā mediju komunikāciju kampaņas realizēšana

CSP 2010/20

14.06.2010.

02.08.2010.

SIA Inspired Communications

Ls 157 140.83

līdz saistību pilnīgai izpildei

Sniega un ledus savākšana un kraušana

 

 

 

P.Puķītis un V.Bondars

Ls 160

29.12.2010.

Par ugunsmūra konfigurācijas pārveidošanu

 

 

 

SIA "OptiCom"

Ls 2960.00

20.12.2010.

Blaise programmatūras licences 2011.gadam

CSP 2006/54

 

 

Statistics Netherlands

EUR 16 850

30.11.2011.

Mēbeļu piegāde

 

 

 

SIA Bolderājas serviss

Ls 2982.65

31.12.2010.

Metadatu vadītas integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas (ISDAVS) datorizēto personu interviju veikšanai nepieciešamo programmatūras moduļu pilnveidošana

CSP 2010/37

29.10.2010.

09.11.2010.

SIA iSoft Solutions

Ls 19 840.00

23.12.2010.

Par 2011. gada tautas skaitīšanas programmā iekļautās

informācijas savākšanu par Latvijas iedzīvotājiem un

 mājokļiem, darbā izmantojot portatīvos datorus

CSP 2010/25

14.07.2010.

07.09.2010.

SIA „GFK Custom Research Baltic”

Ls 2 781 100.00

30.06.2011.

Par virtualizācijas programmatūras licenču piegādi un uzstādīšanu

CSP 2010/34

30.09.2010.

11.10.2010.

SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas

Ls 3450.00

06.12.2010. + 3 gadu uzturēšanas seviss

Par serveru operētājsistēmu un datu bāzes vadības sistēmas programmatūras licenču piegādi un uzstādīšanu

CSP 2010/34

30.09.2010.

11.10.2010.

SIA LatInSoft

Ls 3873.00

06.12.2010.

Par telpu uzkopšanu

 

 

 

J.Kuzmina

Ls 540

30.12.2010.

Par serveru un disku masīva piegādi

CSP 2010/29

31.08.2010.

29.09.2010.

SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas

Ls 84 800

27.12.2010.

MicroStrategy licenču uzturēšanas līgums

CSP 2010/32

10.09.2010.

21.09.2010.

SIA FMS

Ls 17 010

30.09.2013.

Informācijas sistēmu drošības audits

CSP 2010/28

06.08.2010.

17.08.2010.

SIA IT Centrs

Ls 9450

27.10.2011.

Transportlīdzekļa apdrošināšanas polise

 

 

 

AAS Ergo Latvija

Ls 132.57

23.10.2011.

Transportlīdzekļa vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšanas standartlīgums

 

 

 

AAS Ergo Latvija

Ls 13.26

09.09.2011.

CSP kustamās un nekustamās mantas apdrošināšana

 

 

 

AAS Balta

Ls 2 546.00

14.10.2011.

Paklāju īre un nomaiņa

CSP 2010/30

07.09.2010.

22.09.2010.

SIA TEPIX

Ls 6 625.65

10.10.2013.

Darījumu braucienu apdrošināšana

 

 

 

AAS Balta

Eur 585.52

16.09.2011.

Preču piegāde

 

 

 

SIA DEPO DIY

Ls 2 999.99

31.12.2012.

Kosmētiskie remontdarbi

 

 

 

SIA Būve un remonts

Ls 986.14

08.10.2010.

Izmēģinājuma Tautas skaitīšanas veikšana

 

 

 

A.Bērziņa, E.Zubkāne, J.Dekterjeva, J.Šušpanova, M.Irgensone, A.Kokins

Ls 2400

03.11.2010.

Lauksaimniecības skaitīšanas datu analīze

CSP 2010/31

10.09.2010.

21.09.2010.

L.Bille, S.Baltiņa, I.Kaļva

Ls 4050

23.12.2010.

Iepirkuma CSP 2010/20 tehnisko piedāvājumu izvērtēšana

 

 

 

M.Traubergs

Ls 445.50

27.09.2010.

Pretvīrusu programmatūras piegāde un atjauninājumu nodrošināšana

CSP 2010/27

06.08.2010.

17.08.2010.

SIA OptiCom

Ls 8 803.10

14.09.2013.

Specifiska būvprojekta novērtējumus Granta projekta „Pirktspējas Paritāšu Programma 2010” (Identifikācijas Nr.G-09.06) ietvaros

 

 

 

K.Plakhins

Ls 228

21.09.2010.

 Fotogrāfa pakalpojumi SCORUS konferences laikā

 

 

 

 I.Čīka

 Ls 130

 13.08.2010.

 Pētniecisks pakalpojums - fokusa grupu vadīšana un tehniskā ziņojuma sagatavošana

 

 

 

 N.Jirgensone

 Ls 325

 16.08.2010.

Datorsomu piegāde

CSP 2010/14

11.05.2010.

17.06.2010.

SIA RIMPEKS KP

Ls 13 000

30.09.2010.

 Līdzsvarotās stratēģijas informācijas sistēmas pilnveidošana

 CSP 2010/24

 08.07.2010.

 19.07.2010.

 SIA FMS

 Ls 9612.00

 27.10.2010.

 Centrālās statistikas pārvaldes Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas „Apsekojumu iecirkņu plānošanas sistēma” modernizācija

 CSP 2010/23

 09.07.2010.

 19.07.2010.

 SIA Mikrokods

 Ls 11 000.00

 09.12.2010.

+ 24 mēneši garantijas periods

 Portatīvo datoru piegāde

 CSP 2010/22

 12.07.2010.

 22.07.2010.

 SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas

 Ls 15925.00

 31.08.2010.

+ 36 mēneši garantijas periods

  IBM Lotus Notes licenču atjaunošana, to piegāde un migrācija

 CSP 2010/17

 27.05.2010.

 01.07.2010.

 SIA Cyone

Ls 28350.00

 30.08.2010.

 Resursu vadības sistēmas „Horizon” papildus funkcionalitātes ieviešana

 CSP 2010/21

 06.07.2010.

 16.07.2010.

 SIA FMS

 LS 9875

 21.10.2010.

 Latvijas teritorijas ortofotokaršu un topogrāfisko karšu abonēšana

 

 

 

 V/A Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

 saskaņā ar MK 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.283

 31.10.2010.

 USPS pakalpojumu izmantošana

 

 

 

 Latvijas valsts radio un televīzijas centrs

 82.60

 30.06.2011.

 Līgums par LMT pakalpojumu "Mazcenas mobilais"

 

 

 

 Latvijas mobilais telefons

 75

 19.07.2012.

 Ugunsdzēšamo aparātu apkope un pildījuma atjaunošana

 

 

 

 SIA Vesmann

 929.40

 26.07.2010.

11.07.2011.

II stāva kosmētisko remontdarbu veikšana

CSP 2010/15

06.05.2010.

24.05.2010.

SIA Būve un remonts

13 842.01

05.08.2010.

 Metāla plauktu piegāde

CSP 2010/16 

 20.05.2010.

 07.06.2010.

 SIA R&T

 3015.00

 13.07.2010.

 Poligrāfijas materiālu piegāde

 CSP 2010/18

 04.06.2010.

 21.06.2010.

 SIA Poligrāfijas apgāds

 2548.17

 01.07.2011.

Līgums par LMT pakalpojumu "Mazcenas mobilais" 

 

 

 

 Latvijas mobilais telefons

101 

 16.06.2012.

 Sadarbības līgums par viesnīcas "Albert Hotel" pakalpojumu izmantošanu

 -

 -

 -

 SIA Albert hotel

 Viesnīcas izcenojums. Apmaksu par pakalpojumiem veic CSP viesi vai sadarbības partneri no personīgajiem līdzekļiem

 30.12.2012.

       
       
       
       
       
       
       
       

 

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle