Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Armands Plāte 67366894 departamenta direktors Armands.Plate@csb.gov.lv

 

Lauksaimniecības statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Anita Raubena 67366977 departamenta direktora vietnieks Anita.Raubena@csb.gov.lv
Ilze Januška 67366896 daļas vadītāja vietnieks Ilze.Januska@csb.gov.lv
Inta Andersone 67366978 vecākais referents Inta.Andersone@csb.gov.lv
Jovita Krēmane 67366980 vecākais referents Jovita.Kremane@csb.gov.lv
Sandra Gerbaševska 67366870 vecākais referents Sandra.Gerbasevska@csb.gov.lv
Lolita Lazda-Lazdiņa 67366982 vecākais referents Lolita.Lazda@csb.gov.lv
Anna Komara 67366871 vecākais referents Anna.Komara@csb.gov.lv
Linards Ozoliņš 67366808 vecākais referents Linards.Ozolins@csb.gov.lv
Inese Vējiņa 67366758 vecākais referents Inese.Vejina@csb.gov.lv
Inese Jēkabsone 67366795 vecākais referents Inese.Jekabsone@csb.gov.lv
Jeļena Vladimirova 67366855 vecākais referents Jelena.Vladimirova@csb.gov.lv
Guna Karlsone 67366981 vecākais referents Guna.Karlsone@csb.gov.lv
Ilze Saukuma 67366895 vecākais referents Ilze.Saukuma@csb.gov.lv
Ligita Jurkone statistiķis Ligita.Jurkone@csb.gov.lv
Vera Zatravkina 67366979 statistiķis Vera.Zatravkina@csb.gov.lv
Nora Goļdina 67366859 statistiķis Nora.Goldina@csb.gov.lv

 

Vides un enerģētikas statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Līga Meļko 67366863 daļas vadītājs Liga.Melko@csb.gov.lv
Lāsma Černovska 67366768 vecākais referents Lasma.Cernovska@csb.gov.lv
Ilva Graudiņa 67366744 vecākais referents Ilva.Graudina@csb.gov.lv
Andra Lazdiņa 67366747 vecākais referents Andra.Lazdina@csb.gov.lv
Līga Bleikša 67366769 vecākais referents Liga.Bleiksa@csb.gov.lv
Laura Pastare 67366823 vecākais referents Laura.Pastare@csb.gov.lv
Alda Jirgensone 67366745 vecākais referents Alda.Jirgensone@csb.gov.lv
Anna Paturska 67366957 vecākais referents Anna.Paturska@csb.gov.lv
Iveta Brezinska 67366956 vecākais referents Iveta.Brezinska@csb.gov.lv

 

Transporta un tūrisma statistikas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Edīte Miezīte 67366810 daļas vadītājs Edite.Miezite@csb.gov.lv
Ilze Timermane 67366740 vecākais referents Ilze.Timermane@csb.gov.lv
Ira Šleiere 67366680 vecākais referents Ira.Sleiere@csb.gov.lv
Ilze Ķerus 67366778 vecākais referents Ilze.Kerus@csb.gov.lv
Vida Lukaševiča 67366681 vecākais referents Vida.Lukasevica@csb.gov.lv
Oksana Ozoliņa 67366826 vecākais referents Oksana.Ozolina@csb.gov.lv
Dita Zemīte 67366690 vecākais referents Dita.Zemite@csb.gov.lv
Baiba Pommere 67366756 referents Baiba.Pommere@csb.gov.lv
Vija Rumba 67366608 referents Vija.Rumba@csb.gov.lv