Juridiskais un organizācijas pārvaldes departaments

Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Začeste 67366897 departamenta direktors Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

 

Juridiskā daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Madars Deaks 67366642 departamenta direktora vietnieks Madars.Deaks@csb.gov.lv
Andris Strolis 67366746 iepirkumu speciālists Andris.Strolis@csb.gov.lv
Guna Piliņa 67366773 juriskonsults Guna.Pilina@csb.gov.lv

 

Personāla daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Vita Kisļicka 67366853 daļas vadītājs Vita.Kislicka@csb.gov.lv
Sanija Dortāne 67366698 stratēģiskais personālvadības partneris Sanija.dortane@csb.gov.lv
Inga Smelte 67366792 personāla speciālists Inga.Smelte@csb.gov.lv
Andra Kupče 67332458 personāla speciālists Andra.Kupce@csb.gov.lv
Valentīna Špele 67366646 personāla speciālists Valentina.Spele@csb.gov.lv
Vineta Lipko 67366938 personāla speciālists Vineta.Lipko@csb.gov.lv

 

Lietvedības un arhīva daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Gunta Purviņa 67366772 daļas vadītājs Gunta.Purvina@csb.gov.lv
Vita Ludviga 67366802 lietvedības pārzinis Vita.Ludviga@csb.gov.lv
Inese Kauliņa 67366774 dokumentu sistēmu vadītājs Inese.Kaulina@csb.gov.lv
Inese Drozdovska 67366994 lietvedis Inese.Drozdovska@csb.gov.lv
Inga Sprūde 67366750 arhīvists Inga.Sprude@csb.gov.lv

Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jānis Jonikāns 67366764 daļas vadītājs Janis.Jonikans@csb.gov.lv
Valdis Dainis Ribaks 67366815 daļas vadītāja vietnieks ValdisDainis.Ribaks@csb.gov.lv
Gunta Rakviča 67366789 noliktavas pārzinis Gunta.Rakvica@csb.gov.lv
Vladimirs Bondars 67366811 iekārtu ekspluatācijas inženieris Vladimirs.Bondars@csb.gov.lv