Informātikas departaments

Informātikas departaments
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Pāvels Onufrijevs 67366807 direktors Pavels.Onufrijevs@csb.gov.lv

 

Administratīvo datu apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Aiva Irbe 67366780 vadītājs Aiva.Irbe@csb.gov.lv
Irina Barsukova 67366670 datu bāzes analītiķis Irina.Barsukova@csb.gov.lv
Oskars Alksnis 67333761 datu bāzes analītiķis Oskars.Alksnis@csb.gov.lv
Agnese Ušča 67366959 datu bāzes analītiķis Agnese.Usca@csb.gov.lv
Baiba Vasele 67366651 datu bāzes analītiķis Baiba.Vasele@csb.gov.lv
Ņina Garma 67366639 datu bāzes analītiķis Nina.Garma@csb.gov.lv

 

Informātikas tehniskā daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Sergejs Sirota 67366660 vadītājs Sergejs.Sirota@csb.gov.lv
Alicija Veišnaroviča 67366919 datortīkla administrators Alicija.Veisnarovica@csb.gov.lv
Sergejs Paņevins 67366765 datortīkla administrators Sergejs.Panevins@csb.gov.lv
Maksims Beļačkovs 67366930 galvenais datortīkla administrators Maksims.Belackovs@csb.gov.lv
Renārs Straksis 67366622 galvenais datortīkla administrators Renars.Straksis@csb.gov.lv
Aleksandrs Fedčuks 67366818 datortehniķis Aleksandrs.Fedcuks@csb.gov.lv
Sergejs Dubakins 67366899 telekomunikāciju tehniķis Sergejs.Dubakins@csb.gov.lv

 

Informātikas tehnoloģiskā daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Staņislavs Barkovskis 67366967 vadītājs Stanislavs.Barkovskis@csb.gov.lv
Haralds Plass 67366816 datu bāzes programmētājs Haralds.Plass@csb.gov.lv
Aleksejs Uļjanovs 67366898 datu bāzes programmētājs Aleksejs.Uljanovs@csb.gov.lv
Tatjana Germane 67366967 datu bāzes programmētājs Tatjana.Germane@csb.gov.lv
Natalija Jeremina 67366898 skaitļošanas sistēmu projektētājs Natalija.Jeremina@csb.gov.lv

 

Regulārās statistikas apstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Natalija Ļebedeva 67366684 vadītājs Natalija.Lebedeva@csb.gov.lv
Rasma Marta Jansone 67366931 datu bāzes programmētājs Rasma.Jansone@csb.gov.lv
Jeļena Bogomolova 67366876 datu bāzes programmētājs Jelena.Bogomolova@csb.gov.lv
Jana Jaunžeikare 67366931 datu bāzes programmētājs Jana.Jaunzeikare@csb.gov.lv
Ilona Sokolova 67366947 datu bāzes programmētājs Ilona.Sokolova@csb.gov.lv
Irina Frolova 67366936 informācijas sistēmu administrators Irina.Frolova@csb.gov.lv
Tatjana Ļitvinova 67366936 informācijas sistēmu administrators Tatjana.Litvinova@csb.gov.lv
Jeļena Goluško 67366926 informācijas sistēmu administrators Jelena.Golusko@csb.gov.lv

 

Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Dāvis Stepāns 67366985 vadītājs Davis.Stepans@csb.gov.lv
Imants Gulbis 67366827 datu bāzes programmētājs Imants.Gulbis@csb.gov.lv
Vladimirs Daineko 67366965 datu bāzes programmētājs Vladimirs.Daineko@csb.gov.lv
Jānis Laizāns 67366735 datu bāzes programmētājs Janis.Laizans@csb.gov.lv
Inguna Šranka 67366631 datu bāzes programmētājs Inguna.Sranka@csb.gov.lv
Agris Ginters 67366854 datu bāzes programmētājs Agris.Ginters@csb.gov.lv

 

Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jūlija Drozdova 67366781 vadītājs Julija.Drozdova@csb.gov.lv
Daina Ķepe 67366973 informācijas sistēmu uzturētājs Daina.Kepe@csb.gov.lv
Jana Larionova 67366824 informācijas sistēmu uzturētājs Jana.Larionova@csb.gov.lv
Jānis Linde 67366665 sistēmanalītiķis Janis.Linde@csb.gov.lv
Lidija Semjonova 67366762 informācijas sistēmu uzturētājs Lidija.Semjonova@csb.gov.lv
Līga Zariņa 67366796 informācijas sistēmu uzturētājs Liga.Zarina@csb.gov.lv