Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments

Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Uldis Ainārs 67366920 direktors Uldis.Ainars@csb.gov.lv

 

Izdevniecības daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Gundega Kuzmina 67366933 direktora vietnieks Gundega.Kuzmina@csb.gov.lv
Dina Brīdaka 67366890 vadītāja vietnieks Dina.Bridaka@csb.gov.lv
Inita Ķemlere 67366950 vecākais referents Inita.Kemlere@csb.gov.lv
Diāna Ļubarte 67366874 vecākais referents Diana.Lubarte@csb.gov.lv
Līga Saleniece 67366950 vecākais referents Liga.Saleniece@csb.gov.lv
Līga Reinfelde 67366989 mājas lapas administrators Liga.Reinfelde@csb.gov.lv
Ieva Stangaine-Ozoliņa 67366888 tulks Ieva.Stangaine@csb.gov.lv
Zane Zauberga 67366888 tulks Zane.Zauberga@csb.gov.lv
Salvis Staģis 67366927 datorgrafiķis Salvis.Stagis@csb.gov.lv
Dāvis Kļaviņš 67366874 ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Davis.Klavins@csb.gov.lv
Maija Graudiņa 67366923 datorgrafiķis Maija.Graudina@csb.gov.lv

 

Informācijas un komunikācijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Daina Gulbe 67366922 vadītājs Daina.Gulbe@csb.gov.lv
Sintija Bērziņa 67366809 vecākais referents Sintija.Berzina@csb.gov.lv
Maija Praudiņa 67366803 vecākais referents Maija.Praudina@csb.gov.lv
Kristīne Zvejsalniece 67366868 vecākais referents Kristine.Zvejsalniece@csb.gov.lv
Beate Danusēviča 67366924 sabiedrisko attiecību speciālists Beate.Danusevica@csb.gov.lv
Kristīne Romanovska 67366621 sabiedrisko attiecību speciālists Kristine.Romanovska@csb.gov.lv

 

Poligrāfijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jevgenijs Kučiks 67366668 vadītājs Jevgenijs.Kuciks@csb.gov.lv