Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments

Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Uldis Ainārs 67366920 departamenta direktors Uldis.Ainars@csb.gov.lv

 

Izdevniecības daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Gundega Kuzmina 67366933 departamenta direktora vietnieks Gundega.Kuzmina@csb.gov.lv
Dina Brīdaka 67366890 daļas vadītāja vietnieks Dina.Bridaka@csb.gov.lv
Inita Ķemlere 67366950 vecākais referents Inita.Kemlere@csb.gov.lv
Diāna Ļubarte 67366874 vecākais referents Diana.Lubarte@csb.gov.lv
Līga Saleniece 67366950 vecākais referents Liga.Saleniece@csb.gov.lv
Ieva Stangaine-Ozoliņa 67366888 tulks Ieva.Stangaine@csb.gov.lv
Kalvis Pētersons 67366924 mājas lapas administrators Kalvis.Petersons@csb.gov.lv
Jānis Bute 67366888 tulks Janis.Bute@csb.gov.lv
Dāvis Kļaviņš 67366874 ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists Davis.Klavins@csb.gov.lv
Salvis Staģis 67366927 datorgrafiķis Salvis.Stagis@csb.gov.lv
Maija Graudiņa 67366923 datorgrafiķis Maija.Graudina@csb.gov.lv
Jānis Muižnieks 67366923 programmētājs Janis.Muiznieks@csb.gov.lv

 

Informācijas un komunikācijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Daina Gulbe 67366922 daļas vadītājs Daina.Gulbe@csb.gov.lv
Sintija Bērziņa 67366809 vecākais referents Sintija.Berzina@csb.gov.lv
Sanda Rieksta 67366621 sabiedrisko attiecību speciālists Sanda.Rieksta@csb.gov.lv
Kristīne Bērziņa 67366989 sabiedrisko attiecību speciālists Kristine.Berzina@csb.gov.lv

 

Poligrāfijas daļa
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jevgenijs Kučiks 67366668 daļas vadītājs Jevgenijs.Kuciks@csb.gov.lv