Iepirkumi

Iepirkumi par kuriem ir pieņemts lēmums

Iepirkuma ID Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas datums Piegādātājs un līgumsumma Procedūras veids
CSP 2016/19

Gadagrāmatas izgatavošana

19.12.2016

SIA “Veiters Korporācija”, 4 199.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/18

CSP tīmekļa vietnes uzlabošana

29.11.2016

SIA “Wunderkraut Latvia”, 41 900.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/17

Plašu apdrukas pakalpojums

14.11.2016

SIA “Zemgus LB” 5 456.00 EUR BEZ PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/16

„Mācības struktūrvienību vadītājiem personiskās izaugsmes un vadības kompetenču attīstības jomā – 2 posms”

02.11.2016

SIA Spring Valley 8 640.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/15

CSP Kvalitātes vadības sistēmas sagatavošana sertificēšanai atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām

01.11.2016

SIA “BSM konsultanti” 28 017.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/14

Diennakts apsardzes pakalpojuma iepirkums

19.10.2016

SIA "Rangs JNS", 41 238.77 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas iepirkums

CSP 2016/13

Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšana

26.10.2016

SIA “GfK Custom Research Baltic”, 48 289.00 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2016/12

Telpu remontdarbi

16.09.2016

SIA “Sanart”, 36 724.46 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/11

Apmācības - kognitīvā anketu testēšana

12.08.2016

SIA "NJKO", EUR 400 bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/10

Komutatoru piegāde un uzstādīšana. PIEZĪME: Sakarā ar iesniegtu sūdzību IUB, atvēršanas sanāksme ir atcelta. Nolikumā veikti grozījumi. Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

14.10.2016

Iepirkums pārtraukts

Atklāts konkurss

CSP 2016/09

Telefoncentrāles modernizācija

02.09.2016

SIA "Belam - Rīga", 31 056.35 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2016/08

Dīzeļģeneratora un elektrības sadales skapju piegāde un uzstādīšana

26.07.2016

SIA "Jumis-HB", 81 187.84 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2016/07

Serveru un datu glabāšanas iekārtas papildināšana

19.07.2016

SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas, 117 900.00 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2016/06

Mācības struktūrvienību vadītājiem personiskās izaugsmes un vadības kompetenču attīstības jomā

20.05.2016

SIA Spring Valley, 8640.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/05

“Informācijas sistēmas „Sociālās statistikas datu noliktava” funkcionalitātes pilnveidošana”

28.06.2016

SIA „ iSoft Solutions”, 114 800.00 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2016/04

Būvniecības cenu informācijas nodrošināšana Eurostat projektam „Pamatinformācijas nodrošināšana pirktspējas paritātēm"

26.05.2016

Jānis Freimanis - iepirkuma 1.daļa - 2200.00 EUR
SIA KIANG - iepirkuma 2.daļa - 2050.00 EUR
SIA LBS-Konsultants - iepirkuma 3.daļa - 3500.00 EUR

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/03

Telpu remontdarbi Piezīme: pievienotas atbildes uz jautājumiem

12.04.2016

SIA "Jumis HB", 102 195.23 EUR bez PVN
Līguma grozījumi - 14 869.68 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/02

Ēku tehniskā apsekošana

22.04.2016

SIA “Hansaprojects”; 22 726.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2016/01

Publikāciju “Latvijas statistikas gadagrāmata 2015” un “2011. gada tautas skaitīšana” izgatavošana

18.01.2016

SIA "Valmieras tipogrāfija LAPA"
8350.50 EUR

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums