LURSOFT pakalpojumu iepirkums uz četriem gadiem

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/32
Izsludināšanas datums: 
13.12.2011
Iepirkuma priekšmets: 

LURSOFT pakalpojumu iepirkums uz četriem gadiem

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
22.12.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
28.12.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA „Lursoft IT”, Ls 18 310.00 četru gadu periodā