Ziņu aģentūru SIA "LETA" un SIA "BNS-Latvija" datu bāžu izmantošanas pakalpojums uz trīs gadiem

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/31
Izsludināšanas datums: 
15.12.2011
Iepirkuma priekšmets: 

Ziņu aģentūru SIA "LETA" un SIA "BNS-Latvija" datu bāžu izmantošanas pakalpojums uz trīs gadiem

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
15.12.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
15.12.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "BNS-Latvija" iepirkuma 1.daļā - Ls 5402.16 par trīs gadiem;
SIA 'LETA" iepirkuma 2.daļā - Ls 15 701.40 par trīs gadiem