CSP nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšana

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/11
Iepirkuma priekšmets: 

CSP nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšana

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Lēmuma pieņemšanas datums: 
01.07.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Veselības centrs 11-1", Ls 8485.00